Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кадык камгалал яамызы көдээ черлерге 26 ФАП-тарны тударынга садыглаашкынны чарлаан

Тываның Кадык камгалал яамызы көдээ черлерге 26 ФАП-тарны тударынга садыглаашкынны чарлаан 21.04.2020
«Кадык камгалалы» национал төлевилелде «Бирги эмчи-санитар дузазын чедирер системаны хөгжүдери» төлевилел чорудуу-биле бо чылын республиканың он кожуунунда эргижирээн акушер-фельдшер пунктуларының орнунга амгы үениң чаа тудугларын тудары көрдүнген. 
Бии-Хем кожуунга дөрт ФАП-ты тудар. Барыын-Хемчиктиң Аяңгаты биле Барлыкка, Өвүрнүң Ак-Чыраага, Сүт-Хөлдүң Бора-Тайгага, Алдан-Маадырга база Ак-Дашка, Каа-Хемниң Эржейге, Кызыл кожууннуң Кара-Хаакка, Элегес-Аксынга база Ээрбекке, Таңдының Межегейге, Владимировкага база Дүргенге, Тес-Хемниң Берт-Дагга, Ак-Эрикке база Шуурмакка, Чаа-Хөлдүң Булуң-Терекке, Чеди-Хөлдүң Чал-Кежигге, Хөлчүкке, Улуг-Хемниң Иштии-Хемге база Чодураага чаа ФАП-тарны тудары планнаттынган. 
Медицинада чаа арга-хевирлерге дүүштүр кадык камгалалының бирги звенозунуң чедингирин болгаш шынарын экижидеринче улуг кичээнгейни салганын сагындыраал. Аарыгларны эрте чадазында илередип, ооң ханылаарын болдурбазы кол кичээнгейде. Ол сорулганы чедип алырда, бир дугаарында кижи бодунуң кадыынче сагышты салып, ол дээш харыысалгалыг болур ужурлуг. 
ТР-ниң Кадык камгалал яамызы

Возврат к списку