Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика девискээринде хөмүрнү кайыын QR-код-биле садып алырыл?

Республика девискээринде хөмүрнү кайыын QR-код-биле садып алырыл? 11.09.2023

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының ажылдап кылганы “Хөмүр продукциязы” күрүнениң информастыг системазы ажылдап эгелээн. Система республика девискээринде оттулар чүүл складтарындан хөмүрнү чиигелделиг өртек-биле садып алыр арганы бээр.

Бөгүнде дараазында одаар чүүл складтары QR-код-биле хөмүр-дашты садып турар:

Кызыл хоорайда:

Калинин кудумчузунда 17 дугаар бажың адресте ХС Э.Э. Данзынайның оттулар чүүл складында, курлавырда 30 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 3133 р. Телефону: 8923-54827-57;
Мир кудумчузу, 11а адресте ХС Д.С. Житконуң оттулар чүүл складында 15 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 3133 р;

Каа-Хем уургайындан мурнуу чүкте 3 км-де, “ТСП” КУБ-туң оттулар чүүл складында, курлавырда 170 тонна хөмүр бар. 1 тоннада – 2661 р. Телефону: 8901-676-22-54;

Каа-Хем кожуун: «ТСП» КУБ-туң Сарыг-Сеп суурда, Октябрьның 40 чылы кудумчу белдири адрестиг оттулар чүүл складында, курлавырда 30 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 3565 р. Телефону: 8906-997-59-88;
Таңды кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Бай-Хаак суур, Шоссейная кудумчузу, б. 1а адресте, курлавырда 110 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 3748 р. Телефону: 8923-549-79-39;
Тес-Хем кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Самагалтай суур, Промышленная кудумчузу, б. 24/1 адресте, курлавырда 130 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 4438 р. Телефону: 8933-314-39-50;
Барыын-Хемчик район: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Кызыл-Мажалык суур, Чургуй-оол кудумчузу, дугаар чок адресте, курлавырда 230 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 3648 р. Телефону: 8923-260-87-87;
Бай-Тайга кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Тээли суур, Таржаа кудумчузу, б. 23 адресте, курлавырда 90 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ - 3980 р;
Өвүр кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Хандагайты суур, Октябрьская кудумчузу, б. 2б адресте, курлавырда 180 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ – 3798 р. Телефону: 8923-705-80-08;
Эрзин кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Эрзин суур, Комсомольская кудумчузу, б. 2 адерсте, курлавырда 87 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ — 4903 р. Телефону: 8929-314-78-88;
Бии-Хем кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Туран хоорай, Шоссейная кудумчузу, б. 2б. адресте, курлавырда 120 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ — 3806 р. Телефону: 8923-546-15-01;
Мөңгүн-Тайга кожуун: «ТСП» КУБ-туң оттулар чүүл склады, Мугур-Аксы суур, Кула кудумчузу, б. 29 адресте, курлавырда 279 тонна хөмүр бар. 1 тоннада өртээ — 5501 р. Телефону: 8923-558-26-93.


Возврат к списку