Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган

Тываның Баштыңы кадрлар томуйлаашкынында аныяк болгаш шимченгир удуртукчуларны салган 22.01.2020
Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарының шупту удуртукчу эрге-дужаалдарының 23 хуузунда 35 хар чедир назылыг аныяктар ажылдап турар. Яамылар болгаш ведомстволар удуртур 71 эрге-дужаалдың 17-зин аныяктарга хүлээткен. 
ТР-ниң Экономика яамызында сайыттың бирги оралакчызында база оралакчызында 32 харлыг Айдыс Сат биле 33 харлыг Михаил Табаев ажылдап турар. Спорт сайыды Субудай Монгуш 29 харлыг, ооң бирги оралакчызы Саян Монгуш 31 харлыг болза, өске оралакчызы Субудай Оюн – 29-туг. Орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы Шораан Чыргал 31 харлыг. А Денис Хангай биле Буян Ховалыг 33 харлыында энергетика база юстиция сайыттарының оралакчылары апарган. 
Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызында эң аныяк оралакчы сайыт ажылдап турар – Начын Маскыр чаа-ла 26 харлаан. Тудуг яамызының удуртукчузунуң өске оралакчызы Сейнек-оол Иргит 35 харлыг. Бөгүнде сайыт олутта эң аныяк кижи – 29 харлыг, көдээ ажыл-агый сайыды Айдын Дун болур. 2020 чылдың январь 20-де ол томуйлаткан.
Аныяктар оон-даа өске удуртур ажылдарны төлептии-биле ээлеп турар. Орлана Кызыл (27) база Артыш Салчак (33) - бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының оралакчылары. Садып алыышкын адырында керээ системазын таарыштырар талазы-биле яамының удуртукчузунуң оралакчызында 30 харлыг Айдын Шаравии ажылдап турар. Күрүнениң чуртталга бажыңнарынга инспекция база тудуг хайгараалын 29 харлыг Кежик Дандаа удуртуп турар. Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа агентилелиниң директору Роланда Самбу-Хоо база ооң оралакчызы Ай-Хан Догур-оол кайызы-даа 30 харлыг аныяктар.
Тываның Баштыңы регион хоойлуларынга даянгаш, муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының удуртукчуларынче аныяктарны сүмелеп турар. Тываның найысылалында хөй-ниити транспортунуң ажылын шуудадып, Кызыл биле кожууннар аразында пассажирлер аргыжылгазын катап тургузуп шыдапкан 37 харлыг Сергей Лаптев ам Кызыл кожуунну удуртуп эгелээн. Ооң экономика айтырыгларын харыылаар оралакчызында 30 харлыг Станислав Оюнну сүмелээн. Эрткен неделяда олар албан-дужаалдарын күүседип кирипкен. Ооң мурнунда кадык камгалал сайыдының оралакчызы турган Кудер Монгуш республиканың улуг кожууннарының бирээзи – Бии-Хемни удуртуп эгелээн. Ооң хары – 40.
Аныяк удуртукчулар чаа албан-дужаалды хүлээнип алгаш-ла, боттарының ажылын көргүзүп эгелээн. Ол ындыг болур ужурлуг-даа деп, республика баштыңы чугаалаан. «Аныяк болгаш “угбайн баар ирги бе” дээн бодалывыска дүүшпейн барган. Чеже-даа аныяк болза, удуртуп-баштаар арга-дуржулгалыг болгаш төлевилелдерни чедиишкинниг боттандырган кижилер аразынга шыңгыы шилилдени чорудуп, оларны депшиткен бис. Шак ындыг кадр чаартылгазын республика база муниципалдыг деңнелге ам-даа уламчылаар бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аазаан. 
Бизнес база политиктиг бөлүктер-биле холбаалыг болгаш оларның мурнунга хүлээлгелиг эвес, а амгы үении-биле деңге хөделип билир профессионалдар чазактың командазынга база эрге-чагыргының бүгү деңнелдеринге чугула херек деп, республика баштыңы чаңгыс эвес катап чугаалап турган. Идеяларны болгаш төлевилелдерни шимчедип, ажылды үре-түңнел дээш организастап билир кижилер ону шыдаар. Бодунуң командазынче кадрларны таныш-көрүш, төрел-дөргүл тырттып эвес, а ажыл-агыйжы шынарын көрүп алыры эң кол негелде, деп Тываның баштыңы айыткан. Муниципалдыг удуртукчуларның чыдып каап турарының бир чылдагааны ында.

Возврат к списку