Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Күш-ажыл яамызы уруглар төлевириниң хемчээли өскенин дыңнаткан

Тываның Күш-ажыл яамызы уруглар төлевириниң хемчээли өскенин дыңнаткан 25.01.2022 Тыва Республикада амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли өскерилгени-биле, бирги база үшкү уругга, база 3-7 харлыг уругларга ай санының социал төлевирин санаарының чуруму 2022 чылда өскерилген. Айыттынган уруглар төлевириниң хемчээлдери регионда амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден хамааржыр. Уругларга амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли улгаткан болганда, уруглар пособиезиниң хемчээли база өскен. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы бирги база үшкү уругга төлевирни ажылдап шыдаар чурттакчы чоннуң амыдырап-чурттаарының ийи кудуку хемчээлинден ортумак орулгазы ашпас өг-бүлелерге төлээрин, а 3-7 харлыг уругга төлевирни амыдырап-чурттаарының кудуку бир хемчээлинден ашпас болурун сагындырган. 2022 чылдың январь 1-ден уругларга амыдырап-чурттаарының кудуку бир хемчээли Тывада 12702 рубль. Бирги чаш төрүттүнгенде 2021 чылда ай санында 11902 рубль төлеп турган болза, 2022 чылдың январь 1-ден ол ам 12702 рубльга дең. *шкү болгаш ооң дараазында чаштар дээш ай санында 12702 рубльди төлээр, 2021 чылда ол түң 11902 рубль турган. 2022 чылда 3-7 харлыг уругга дээш төлевир мындыг болур: 100% тывысканда – 12 702 рубль; 75% тывысканда – 9 526,5 рубль, а 50% болза, 6 361 рубль. Эрткен чылын ол мындыг турган: 100% - 12 213 рубль; 75% - 9 159,75 рубль, 50% - 6 106,5 рубль. 2022 чылда социал пособиени долдуруп, узатканда төлевирниң хемчээли өзерин күш-ажыл яамызы тодараткан. Хоойлу-биле алырга, уруг 1 база 2 харлапканда төлевирни узадыр. А 3-7 харлыг уругларга төлевирни 12 ай болгаш-ла узадыр.

Возврат к списку