Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Вице-премьер Елена Хардикова: Чаңгыс аай пособиени санап тура, мобилизастаттынган хамаатыларның хандырылгазын көрбес

Вице-премьер Елена Хардикова: Чаңгыс аай пособиени санап тура, мобилизастаттынган хамаатыларның хандырылгазын көрбес 28.12.2022

Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардикова база Россияның Пенсия фондузунуң Тывада салбарының башкарыкчызы Светлана Кенденниң киришкени брифингиде, хөй эвес орулгалыг өг-бүлелерни деткээн амгы беш хевирниң төлевирлер орнунга, келир чылдың январь 1-ден киирер чаңгыс аай пособие дугайында тайылбырлааннар. 2023 чылдың январьдан ажылдап эгелээр Россияның Социал фондузу төлевирни төлээр.
Эрте хуусаазында учетта туруп алган иштиг херээженнер, 17 хар чедир назылыг ажы-төлдүг ада-иелер чаа төлевирни алырлар. Хереглелдиг өг-бүлелерге социал деткимче хемчеглерин: келир үениң авалары, 3 харга чедир бирги база үшкү уруу, 3-7 харлыг, 8-17 харлыг ажы-төл дээш амгы үеде төлеп турар төлевирлерни чаңгыс пособие кылдыр каттыштырган.
Чаңгыс аайлажыткан чурум өг-бүлелерге төлевирлерни бөдүүн болгаш билдингир болдуруп, ада-иелерге чаа пособиеже шилчилгени таарымчалыг кылган.
Бадылаан чурум ёзугаар, чаңгыс аай пособиени регионда тургускан амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг өг-бүлелерге томуйлаар. 2023 чылдың январь 1-ден Тывада ол түң 14519 рубльга дең.
Төлевирни аңаа хереглелдиг кижилер алыр кылдыр, өг-бүлезиниң орулгаларынга база өнчү-хөреңгизинге ниити үнелелди санап үндүрер.
Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардикова орулгалар дугайында чугаалап тура, долу эвес мобилизация-биле кыйгырткан хамаатыларның өг-бүлелериниң кижи санынга ортумак орулгазын санаарда, мобилизация төлевиринден орулганы санавас деп демдеглээн.
Пособиениң хемчээли орулгаларындан база хамааржыр. Уругар пособиезиниң хемчээли регионда уругларга амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлиниң 50%, 75% азы 100% бооп болур. 2023 чылдың январь 1-ден, Тывада уругларга амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээли 14433 рубль. Ынчап кээрге уругларга чаңгыс аай пособие: 50 хуу болза – 7216,5 рубль; 75 хуу болза – 10824,75 рубль; 100 хуу болза – 14433 рубль болур.
Иштиг херээженнерниң пособиезиниң хемчээли ажылдап шыдаар назылыг кижилерге амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлиниң 50, 75, 100 хуузу болур. 2023 чылдың январь 1-ден Тывада ол хемчээл 15826 рубль акша. Келир үениң аваларының чаңгыс пособиези бо хире болур: 50 хуу болза – 7913 рубль; 75 хуу болза – 11869,5 рубль; 100 хуу болза – 15826 рубль.
Пособиениң чаа хевиринче шилчиир үени база айыткан. 2022 чылдың декабрь 31-ге чедир төрүттүнген, 3 хар чедир назылыг ажы-төлдүг ада-иелер уруу үш харлыг апаргыже, эрги чурум-биле төлевирни ап болур. Чаңгыс аай пособиени томуйлапканда, “эрги” төлевирже шилчиири болдунмас.
Күрүне ачы-дуза порталы таварыштыр пособие алырынга билдиришкинни декабрь 28-тен эгелеп берип болур. Россияның Социал фондузунуң клиент офистери база хөй ажыл-чорудулгалыг төптер хамаатылардан билдиришкиннерни январьның 9-тан хүлээп эгелээр.
Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада регионнуң контакт төвүнүң 8-800-600-0492 телефону таварыштыр ажыл хүннеринде 09:00 - 18:00 шактарда тургустунган айтырыгларын салып болур.


Возврат к списку