Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Россети»-ниң чиңгине директору-биле ужурашканының түңнелинде «Тываэнерго»-нуң салым-хуузу үзе шиитпирлеттинген

Тываның Баштыңы «Россети»-ниң чиңгине директору-биле ужурашканының түңнелинде «Тываэнерго»-нуң салым-хуузу үзе шиитпирлеттинген 03.02.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россети»-ниң чиңгине директору Олег Бударгин-биле ужурашканының түңнелинде республиканың амыдыралынга социал-экономиктиг улуг ужур-дузалыг «Тываэнерго» ААН-ниң салым-хуузу үзе шиитпирлеттинген деп болур.
 Сибирь федералдыг округтуң девискээринге электроэнергия күчүзүн дамчыдар болгаш өйлээр Сибирьниң регионнар аразында электри четкилериниң компаниязы («Россети»-ниң Сибирьде салбыры) «Тываэнерго» ААН-ниң ажылчыннарын болгаш специалистерин хөйү-биле кызырар, «Тываэнерго» ААН-ниң эрге-хүлээлгелерин «Хакасэнерго»-га дамчыдып бээриниң дугайында шиитпирни хүлээп алганын 2015 чылда чарлаан.
 Бо шиитпирге удур бодунуң туружун Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Тываэнерго»-нуң эрге-хүлээлгелерин өске девискээрде, республикадан ырак черде турар бүдүрүлгеге дамчыдып бээри Тываны электриэнергиязы-биле хандырарынга, электри четкилерин болгаш өске-даа дериг-херекселди хүн бүрүде ажаарынга болгаш чаартырынга, озал-ондактыг байдалдарда дүрген шиитпир хүлээп алыр болгаш шалыпкын хөделиринге шаптыктыг апаар, республикага энергетика адырын хөгжүдеринге шаптараазынныг боор» – деп илереткен. 
 2016 чылдың февраль 2-де Олег Бударгин-биле ужуражылгазының үезинде Тываның Баштыңы бодунуң туружун шиитпирлиг болгаш бүзүрелдии-биле бадыткаан түңнелинде «Тываэнерго» ААН-ниң эрге-хүлээлгелерин «Хакасэнерго»-га дамчыдып бээриниң дугайында айтырыг хагдынган – «Тываэнерго» ААН-ниң эрге-хүлээлгелери эрги хевээр артар, ажыл-чорудулгазын республиканың девискээринге уламчылаар. «Россети»-ниң удуртукчузу Олег Бударгин республикага чугула айтырыгны шиитпирлээринге Тываның эрге-ажыктарын хандыр билип, езулуг күрүне чергелиг шиитпирни хүлээп алды деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 «Эки медээ! «Тываэнерго» Тывага артып каар. Ону Хакасияже көжүрери болдунмас, ынчап кээрге ажылчыннар кызырылдага таварышпас, республиканың чырык хандырылгазының айыыл чок чоруу идегелдиг болуп артар. «Россетиниң» чиңгине директору О.М. Бударгин-биле чаа-ла ужурушкаш, ону дугуржуп алдым. Оон өскээр болдунмас турган: Олег Михайлович боду база сибирьжи, Таймырның губернатору турган. Тыва ышкаш казыыр 50 соок черлерге энергия системазынга бичии-даа чайгылчак чорукту болдуруп болбас, Тываэнергону өске регонче көжүрер оралдажыышкын аңаа чедирип болур турган. Чугула айтырыгны билип, күрүне чергелиг шиитпири дээш четтирдим» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда ужуражылганың түңнелин бижээн.

Возврат к списку