Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кадык камгалал яамызы Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында канчаар ажылдаарының чурумун дыңнаткан

Тываның Кадык камгалал яамызы Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында канчаар ажылдаарының чурумун дыңнаткан 26.12.2022

Соңгаарладып болбас дуза:
2023 чылдың январь 2-8 хонуктарынд,а 8.00 шактан 15.00 шакка чедир уругларга соңгаарладып болбас дузаны көргүзерин организастаан. Аарыг кижилерже кыйгыртылганы 17.00 шакка чедир 6-14-24 дугаарлыг телефонче дыңнадып, бижидер.
Январьның 2-8 хүннеринде, Кызыл хоорайда Кечил-оол кудумчузу, б.2 «Б» адресте дежурный эмчи 12.00 шактан 13.00 шак аразында дүъштевишаан, 9.00 шактан 15.00 шакка чедир хүлээр.
2023 чылдың январь 2-8 хүннеринде Кызыл хоорайның база кожууннарның шупту поликлиникалары 8.00-22.00 шактарда ажылдап, улуг кижилерге соңгаарладып болбас эмчи дузазын чедирер. Поликлиникаларның Call-төптериниң телефон дугаарларынче долгаар.

Дүрген эмчи дузазы:
2023 чылдың декабрь 31-ден январь 8-ке чедир, чурттакчылыг суурларда 122, 112, 103 дугаарларже хондур-хүнзедир келген кыйгыртылгаларже дүрген эмчи дузазын чорудар дээш, авиацияны ажыглаарын организастаан.

Амбулаторлуг-поликлиника хүлээп алыышкыннары:
Уруглар поликлиникаларында амбулаторлуг-поликлиника хүлээп алыышкыннарын дараазында чурум-биле чорудар: январьның 2, 4, 6-да, 9.00 шактан 15.00 шакка чедир, дүштеки чапсар - 12.00 - 13.00 шакта.
Улуг улуска амбулаторлуг-поликлиника хүлээп алыышкынын дараазында чурум-биле чорудар: январьның 2, 4, 6-да, 9.00 шактан 15.00 шакка чедир.
Төп кожуун эмнелгелеринде, кожууннар аразының эмнелге төптеринде, Чульдум 42, Московская 108-1, Правобережная 34, солагай талакы дачаларда, МЖК 3, Дружба 36-да херээженнер консультациялары иштиг херээженнерни – 9.00 шактан 15.00 шакка чедир, 12.00 шактан 13.00 шакка чедир дүъштевишаан, хүлээр.

Кезиишкин база сыкыртыышкын  өрээлдериниң ажылдаары:
Январьның 1-8 хүннеринде, Кызыл хоорайның Кечил-оол кудумчузунда, б. 2 «Б» адресте, уруглар сыкыртыр база шарып эмнээр кабинеттер эмчи дузазын көргүзер:
Уруглар шарыыр кабинет – 11.00 - 14.00 шактарда, сыкыртыр кабинет – 11.00 - 14.00 шактарда ажылдаар.
Call-төптүң телефону – 6-14-24
Кызылда база кожууннарда улуг кижилер сыкыртыр база шарып эмнээр кабинеттер 10.00 шактан 14.00 шакка чедир ажылдаар.
Кызыл хоорайда Щетинкин-Кравченко, 61 дугаар бажыңда кабинет хондур-хүнзедир ажылдап, берттинип-кемдээн кижилерни хүлээп алыр .
Кожууннарда ТКЭ, КЭТ-тиң чыдар салбырлары хүлээп алыышкынны чорудар.

Диш аараанда ачы-дуза чедирилгези:
январь 2, 4, 6 хүннеринде, Дружба 7 адреске уругларны 9.00 - 16.00 шактарда, январь 2, 4, 6 хүннеринде, Комсомольская 37 адреске улуг кижилерни 9.00 - 16.00 шактарда хүлээп алыр. А кожуун эмнелгелери база кожууннар аразының эмнелге төптери – 9.00 - 15.00 шакта хүлээр.

Наркология ачы-дузазы:
Республиканың наркология диспансери январьның 2- 6 хүннеринде, 9.00 - 17.00 шакта ажылдаар, дүштеки чапсар – 12.00-13.00 шакта.


Возврат к списку