Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң хүнүн байырлаар хемчеглер планы

Тывага Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң хүнүн байырлаар хемчеглер планы 27.10.2023 Октябрьның 15-тен ноябрь 15-ке чедир

Уран чечен болгаш төөгүлүг кинолар айы, И.Г. Сафьянов аттыг Орус культура төвүнге.

Октябрь 30-де
«Онзагай хөгжүмчү» деп национал хөгжүм херекселдеринге республика мөөрейи, К.Ч. Тамдын аттыг Чадаананың уругларның уран чүүл школазынга.
12.00 шакта – «Бистиң байывыс – бистиң каш янзы аңгывыста» деп таныштырылгалыг викторина, А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага.
Октябрьның 30-ден ноябрь 4-ке чедир
«Р.Г. Гамзатовтуң 100 харлаанынга тураскаадып, шүлүктерин номчуулуңар» флэшмоб, социал четкилерге.
Ноябрь 2-де
«Россияның күжү - ооң деминде!» шүлүк номчуурунга мөөрей, И.Г. Сафьянов аттыг Орус культура төвүнге.
15.00 шакта – республиканың ус-шевер база ус-дарган мастерлериниң делгелге-конкурузу, В. Көк-оол аттыг ТР-ниң Национал театрының фойезинге.
16.00 шакта – «Тыва-Дүк-Фест» дүктен хеп дизайнерлериниң фестиваль-мөөрейи, В. Көк-оол аттыг ТР-ниң Национал театрынга.
Ноябрь 3-те
«Дылдар болгаш культураларның ажык диалогунуң контекстизинде орус дыл» эртем-практиктиг конференция, Тываның күрүне университединиң эртем библиотеказынга.
«Россияның чоннарының ырылары» «Аялганы тып» хөгжүм мөөрейи, А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага.
12.00 шакта – Кызыл хоорай школаларының оолдар аразынга тыва хүреш маргылдаазы, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге.
ХБАБ органнарынга интернационалчы өг-бүлелерни демдеглеп, бүрүткээри, республиканың кожууннарында ХБАБ органнарынга.
10.00 шакта – хостуг ажылчын олуттар ярмарказы, кожуун төптеринде Чонну ажылга хаара тудар төптерге.

Ноябрь 4-те
«Многоликая Тува» фотоделгелге, «Азия төвү» архитектурлуг комплексте Туризм бажыңынга.
«Маадырларывыс дугайында» интерактивтиг делгелге, Арат шөлүнге.
10:00 - 15:00 шакта – хостуг ажылчын олуттар ярмарказы, Арат шөлүнге.
11.00 шакта – «Народное подворье» конкурс, Арат шөлүнге.
12.00 шакта – «Күчү күш — чоннуң чаңгыс деминде» байырлал концерти, Арат шөлүнге.
10.00 шакта – Кызылдың Чонну ажылга хаара тудар төвү, МФЦ, РФ-тиң Социал фондузунуң ТР-де салбыры, Россияның ТР-де ФСПАЭ, ТР-де Россияның ФҮАЭ база өске-даа албан черлериниң специалистери юридиктиг халас ачы-дузаны, консультацияларны бээр, Арат шөлүнге.
12.00 шакта – Кызыл хоорайның техникумнар болгаш дээди өөредилге черлериниң ортузунга тыва хүреш маргылдаазы, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге.
14.00 шакта – «Россия – бистиң күчүлүг күрүневис» үнүүшкүннүг концерт-оюн программазы, Кызылдың Арбат шөлүнге.
18.00 шакта – «Чаңгыс дээрниң адаанга!» байырлал концерти, «Найысылал» арт-төпке.
Студентилер аразынга шой көдүреринге республика маргылдаазы, Кызылдың транспорт техникумунга.
«Шупту туктар биче аалдап келиңер» фестиваль, А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизинге.
«Чоннар хөй – чурт чаңгыс!», «Тываларның үндезин культуразы» лекциялар, «Делегей чоннарының оюннары» интерактивтиг оюн, Алдан-Маадыр аттыг ТР-ниң Национал музейиниң 2, 5 база 8 дугаар залдарынга.
18.00 - 22.00 шакта – «Чаңгыс демниг бис» деп оюн-викторина, Алдан-Маадыр аттыг ТР-ниң Национал музейинге.

Ноябрь 6-да
15.00 шакта – республиканың техникумнар болгаш дээди өөредилге черлериниң студентилер аразынга ”Россияның байлаа” деп национал культуралар фестивалы, С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга.


Возврат к списку