Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында

Чума талазы-биле эпидемиологтуг байдал дугайында 14.05.2019
Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының, Тываның чумага удур станциязының, Гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң, Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң эпидемиолог эмчилери база тус чер эрге-чагырга органнарының харыысалгалыг ажылдакчылары кирген команда Өвүр, Мөңгүн-Тайга база Тес-Хем кожууннарның чурттакчы чонунда тайылбыр ажылын чорудуп турар.  
Тыва Республикада кол санитар эмчи Людмила Салчактың демдеглээни болза, тарбаганнар болгаш өске-даа хылдыкчылар-биле харылзаа чок болза, байдал ажырбас. Кол негелде – тарбаган, өрге-күжүген аңнавас, ооң кежин болгаш эъдин ажыглап болбас. Чума халдавыры нептереп болур черлерниң чурттакчыларынга чылдың-на чумага удур тарылганы чорудуп турар, эпидемиолог эмчилерниң чагыг-сүмезин дыңнап, дүрүмнерни сагыыры кол. 
Улусчу эмнээшкинде тарбаган эъдин болгаш кежин ажыглаар езу-чаңчыл тываларда болгаш моолдарда шагдан бээр бар болгаш, специалистер сагындырыгны кылганы ол. 
Бо хүннерде Россия-Моол кызыгаарында “Хандагайты”, “Цаган-Тологой”, “Шара-Нуур” каайлы черлериниң эрттирилге пунктуларында санитар-карантин постулары доктаамал ажылдап турар. ТР-де Россияның хереглекчилер хайгааралының эргелелиниң эпидемиология албаны 24 шак дургузунда хыналданы доктаамал чорудуп турар. Кызыгаар эрткен кижилерниң кадыының байдалын болгаш оларның машина-балгадын тускай херекселдер-биле шыңгыы хынап турар. 
Кожа күрүнеден чума болгаш өске-даа онза айыылдыг халдывырлар кирген таварылгада, Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелели, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы, Тываның чумага удур станциязы, Гигиена болгаш эпидемиология төвү сонуургалдыг органнар-биле кады дүрген хөделиишкинниң шупту албаннарын белен болдурар дээш өөредилгелерни эрттирген. Эрткен чылын моол таланың киржилгези-биле сөөлгү өөредилгелер эрткен, халдавырны дарый базып, чок кылыр чиге хөделиишкиннерни ажылдап кылган, кызыгаар кожууннарның төп эмнелгелеринде болур-чогууру-биле дериттинген госпитальды тургускан.  
ТР-ниң Чазаа республика девискээриниң санитарлыг камгалалынга хамаарышкан комплекстиг планны бадылаан. 2018 чылда чумага удур 3,5 муң кижини тараан, 2019 чылда 2 хардан өрү назылыг чурттакчы чонну тарыышкынче хаара тудар. Чон ортузунда медээ, тайылбырлыг ажыл калбарган. Россияның хереглекчилер хайгааралының Тыва Республикада эргелели эпидемиологтуг байдалды хайгааралда алган.

Возврат к списку