Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва «дүрген дузаның» 13 чаа автомобильдерин алган

Тыва «дүрген дузаның» 13 чаа автомобильдерин алган 07.10.2020
Бөгүн Тывада, федералдыг чазактың айтыышкыны езугаар, регион эмнелге албан черлериниң автопарыгын чаартыры-биле саткан “дүрген дуза” машиналарының ээлчеглиг бөлүү чедип келген. Бо чылдың майда республика ол программа күүселдези-биле 10 ындыг машинаны алганын сагындыраал. 
Бо удаада республиканың чазаа 13 санныг техниканы хүлээп алгаш, кожууннарга үлештирген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол автомобильдерниң дүлгүүрлерин чаа ээлеринге бөгүн дамчыткан. Перинаталдыг төп, Дүрген эмчи дузазының база медицина катастрофазының төвү, Мөңгүн-Тайга, Барыын-Хемчик, Өвүр, Чеди-Хөл, Каа-Хем, Эрзин база Улуг-Хем кожуун эмнелгелериниң төлээлери машиналарны алган. 
Форд Соллерс, УАЗ база ГАЗ маркалыг тускай техникалар “В” класска хамааржыр болгаш, дүрген болгаш соңгаарладып болбас байдалдарда ажыглаар шынарлыг. Машиналар орукка чорааш, кижиге чугула дузаны көргүзер аргалыг. Эмнелгеге четкижеге реанимация хөделиишкиннерин база эмнээшкиннерин бээр амгы үениң дериг-херекселдери-биле салонну шүмээн. Марка аайы-биле бир ындыг машинаның өртек-үнези 3,2 млн-ден 3,7 млн. рубль чеде бээр. 13 автомобильдиң бежи соңгу чүктүң байдалынга база орук чок черге чоруур кылдыр таарыштыртынган.
 «Майда келген баштайгы чаа “дүрген дуза” машиналарын найысылалдың эмнелгелеринге үлээн бис. Коронавирус-биле байдал ынчан ындыг турган. Ынчалдыр мобильдиг дүрген дуза бригадаларның санын каш катап көвүдеттивис. Бөгүн найысылалдың эмчилери өске албаннар-биле кады эпидемияга удур ажылды чурумчуткан. Ам кожууннарда кадык камгалал тургузуун быжыглаарынче күштерни мөөңнээр бис. Ынчангаш бөгүн алган машиналарывыстың хөй кезии кожуун эмнелгелеринче аъттаныптар, ол деткимче ам-даа көвүдээр» - деп, республика Баштыңы тайылбырлаан.

Возврат к списку