Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Культура яамызы «10 культура бажыңы» төлевилел күүселдезин дыңнаткан

Тываның Культура яамызы «10 культура бажыңы» төлевилел күүселдезин дыңнаткан 14.07.2017
 Бөгүн, июль 14-те, Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурuа культура бажыңы тудар күрүне керээзин чарган. «Минусинскиниң тудуг компаниязы» КХН садыглажыышкынга тиилээн. Керээниң түңү - 15360000,0 рубль. Ооң дугайында Тываның Культура яамызының «10 культура бажыңы» мурнады боттандырар төлевилелдиң удуртукчузу Дина Кыргыс дыңнаткан.  
 Июль 12-ниң хүнүнге чедир 118 млн. 125,52 муң рубль ниити түңнүг чеди күрүне керээзин чарган. Ол түңнүң 5,194 млн. рублин Барыын-Хемчик кожууннуң Дөң-Терезин суурда культура бажыңының септелгезинде шиңгээткен. 
 Сарыг-Сеп суурга Культура хөгжүлдезиниң төвүн тудар күрүне керээзин «Каменщик» КХН-биле бо чылдың июнь 5-те чарган. Ол-ла хүн тудуг ажылдары эгелээн. Девискээрни херимнеп, оңгарны каскаш, тудугнуң таваан кудуп, ниити ажылдың 10 хире хуузун кылып алган.  
 2017 чылдың июнь 9-та «Строй-Экспресс» КХН-биле Кызыл-Даг суурда көдээ культура бажыңының капиталдыг септелгезин кылыр дугайында керээ чардынган. Тудугжулар ол-ла хүн ажылды эгелээн. Ам ында ажыл кидин-түлүк: материалдарны эккеп каан, бузар ажылдар доозулган, кырын шып турар. Ажылдың сес хуузу кылдынган. 
 «Эне-Сай Тудуг» КХН-биле Чаа-Суур суурнуң көдээ культура бажыңынга тудуг-монтаж ажылдарын чорудар дугайында күрүне керээзи бо чылдың июнь 14-те чардынган. Тудугжулар ажылдың сес хуузун кылып алган. 
 Ол-ла хүн Кызыл-Мажалыкта Культура ордузунга капитал септелге кылырынга күрүне керээзин «Бодарал» КХН-биле чарган. Тудугжулар объектиде ажылдап турар. 
 Июнь 15-те «Эне-Сай Тудуг» КХН-биле Эйлиг-Хем суурга культура бажыңын тудар керээ чардынган. Тудугнуң таваан кудуп эгелээн.  
 «Гарант-Строй» КХН Дөң-Терезинде клубту 2016 чылда-ла кылып эгелээн. Ажылдың 97 хуузу кылдынган. Ам чүгле девискээрни чаагайжыдары база чырыкты киирери арткан. Керээ езугаар шупту 5,194 млн. рубль акша-хөреңги көрдүнген.
  Самчан Алексей Делгер-ооловичиниң хуу бүдүрүлгези-биле, бо чылдың июль 6-да, Ак-Даш суурнуң көдээ Культура бажыңынга хамааржыр керээ чардынган. Ында ажылдар амдыызында эгелевээн.  
 Үш объектиге хамаарыштыр комиссия ажылдап, садыглажыышкыны чоруткан: 
 Дүргенниң Культура бажыңынга капитал септелге кылыр аукцион июньнуң 30-де эрткен. Аңаа «Еврострой» КХН тиилээн. Керээниң түңү - 7373917,5 рубль. «АТРИУМ» КХН-ден хомудал кирген, ону сайгарган, шиитпир парлаттынмаан. 
 Ол-ла хүн Белдир-Арыг суурнуң Культура бажыңынга капитал септелге чорудар аукционну база-ла «Еврострой» КХН 6320070,6 рубль түңге ойнап алган. 
  ТР-ниң Культура яамызының төлевилел офизи.

Возврат к списку