Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган

Тываның Дээди Хуралы республиканың садыг-үлетпүр палатазының дугайында хоойлу төлевилелиниң бирги номчулгазын хүлээп алган 26.03.2019
Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалын күүседири-биле, Тыва Республиканың Экономика яамызы документини киирген. 
Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы сөөлгү чылдарда идепкейлиг турушту ээлээнин Ш. Кара-оол демдеглээн: «Садыг-үлетпүр палатазының база кайы чуртка кылганының сертификадын тыпсыр эргени бээр дугайында регион хоойлузун хүлээп алырын үе негеп келген деп санаар мен». 
 Үлетпүр, экономика болгаш сайгарлыкчы чорук адырында Россия Федерациязының күрүне программаларын болгаш Тыва Республиканың күрүне программаларын боттандырарынга регионнуң күрүне эрге-чагыргазының органнарынга база Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының тус чер бот-башкарылга органнарынга садыг-үлетпүр палатазын хаара тудуп, Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазының статузун быжыглаары - хоойлу төлевилелиниң сорулгазы. 
Хоойлу төлевилели Палатага сайгарлыкчы чорук, экономика, үлетпүр, инвестиция болгаш инновация ажыл-чорудулга адырында Тыва Республиканың хоойлужудулгазын сайзыраңгайжыдар талазы-биле санал-оналдарны Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнарынче чорудуп, ол адырда Тыва Республиканың хоойлулар болгаш өске-даа нормативтиг эрге-хоойлу актыларының төлевилелдеринге экспертизаны чорудуп, Тыва Республиканың амгы хоойлуларынга база Тыва Республиканың өске-даа нормативтиг эрге-хоойлу актыларынга мониторинг чорударынга киржип болур норманы көрген.

Возврат к списку