Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кадат чок мал дээш кеземчени шыңгыырадыр

Тывада кадат чок мал дээш кеземчени шыңгыырадыр 19.10.2023

Республиканың оруктарынга бо чылдың эгезинден бээр орук эртип бар чораан мал-маган-биле 13 орук озал-ондаа болган, ооң хайындан ийи кижи мөчээн, алды кижи кемдеп-берттинген. Чүгле материалдыг когаралдыг орук озал-ондактарында аңгы статистиканы кылып турар.

Корум-чурум камгалаар органнар, регионалдыг яамылар болгаш муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларының киржилгези-биле регион баштыңы Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени хуралда болган озал-ондактарны анализтеп көргеш, малды тударының болгаш одарладырының чурумун сагып турарын контрольдаар хемчеглерни саналдап, чурум үрээшкини дээш харыысалганы шыңгыырадырын чугаалажып көрген.

Бии-Хем, Улуг-Хем база Кызыл кожууннар девискээрлеринде федералдыг болгаш регионалдыг оруктарга болган автоаварияларның хөй кезии караңгы үеде, аът-биле болуп турар. Ындыг орук озал-ондаан истээриниң кол бергедээшкини мал ээзи өжегерээн чашты бээринден, кадат чок малдың ээзин тып алыры бергедээр деп, автоинспекторлар дыңнаткан.

Үстүнде адаттынган кожууннарда оруктуң ийи чартыында, 3 километр хире радиустуг черлерде, 239 малчын турлагларда 14 муң улуг мыйыстыг бода мал, 9 муң хире чылгы мал бар.

2017 чылда ТР-ниң Чазааның доктаалы-биле республика девискээринге мал-маганны ажаап-тударының, сүрериниң болгаш одарларының чурумун бадылаанын Тываның Юстиция яамызы сагындырган. Чурум үрээшкининиң фактыларын илередип, чурум үрээн мал ээлеринге онааштыр кеземче хемчеглериниң дугайында шиитпирлерни хүлээр ужурлуг муниципалдыг тургузугларның административтиг комиссияларынга ол дүрүмнерни сагып турарын контрольдаар кол рольду хүлээндирген.

Бо чылдың 9 айында административтиг комиссиялар 482 херекти көрген, ооң хөй кезиинге сагындырыгларны үндүрген. Тыва Республиканың административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлузунуң 5.3 чүүлү езугаар, «Федерациязының административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлуда көрдүнген хөделииишкиннерден аңгыда харыысалганы мал ээзи азы ооң төлээзи (бүрүн эргелиг төлээзи) чокка мал-маганны одарлатканы дээш хамаатыларга - 500-тен 1000 рубль, албан-дужаалдыг кижилерге – 1000-дан 2000 рубль, юридиктиг черлерге – 3000-тан 5000 рубльге административтиг торгаалды онаар». Ынчангаш муниципалдыг контроль органнарының амгы административтиг-эрге-хоойлу баазазының ажыглалы шынар чогун көргүскен.

Хуралдың киржикчилери аъттарны таңмалаар практиканы катап киирерин, мал-маганны чизелээриниң болгаш оларның аай-дедир чоруп турарын контрольдаарының амгы арга-хевирлерин ажыглаарын саналдааннар. Мобильдиг дериг-херекселдерге «Электроннуг кадарчы» дээн ышкаш тускай капсырылгаларны ажыглап, хөй шимчээшкинниг оруктар кыдыын дургаар херимнерни тургузар арганы көөрүн чугаалашкан.

Автоаварияларны болгаш ооң чылдагааннарын анализтээн соонда, хуралдың шупту киржикчилери күүседир кылдыр Тываның Баштыңының даалгаларын белеткээр.


Возврат к списку