Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Рустам Минниханов: Татарстан биле Тываның үре-түңнелдиг кады ажылдажылгазын демниг күжениишкиннеривис-биле быжыглап шыдаар бис

Рустам Минниханов: Татарстан биле Тываның үре-түңнелдиг кады ажылдажылгазын демниг күжениишкиннеривис-биле быжыглап шыдаар бис 14.11.2022

Татарстан машина тудуунуң, ооң иштинде «КАМАЗ» автомобильдер артык кезектерин хандырар адырында, ол ышкаш энергетика, тудуг база инфраструктура төлевилелдерин боттандырарынга, нефтехимия база дугуй продукциязы, газотурбина шимчедикчилери, үлетпүр болгаш соодукчу дериг-херекселдер, өске-даа продукциялар талазы-биле Тыва-биле кады ажылдаарынга белен деп, Татарстанның Президентизиниң парлалга албаны дыңнаткан.
«Боттарывыстың арга-дуржулгавыс-биле үлежиринге белен бис. Бистиң регионнар ажыктыг кады ажылдажылганы демниг күжениишкиннеривис-биле чедип алырынга бүзүрээр мен» - деп, Рустам Минниханов чугаалаан.
Ужуражылга үезинде Тыва-даа, Татарстан-даа хөй националдыг регионнар деп демдеглеттинген.
«Бистиң бүдүрүлгелеривис силерниң регион-биле кады ажылдажылганы калбартырынга сонуургалдыг. Амдыызында регионнар аразында бараан солчулгазы шоолуг эвес» - деп, Рустам Минниханов айыткан.
Рустам Миннихановтуң Казань Кремлинде ажылдаар өрээлинге ужуражылга болуп эрткен. Татарстанның талазындан үлетпүр болгаш садыг сайыды Олег Коробченко, экономика сайыды Мидхат Шагиахметов база өскелер-даа аңаа киришкен. Тывадан – вице-премьер Александр Брокерт, экономиктиг хөгжүлде сайыды Айдыс Сат, Москва хоорайда Тываның бүрүн эргелиг төлээзиниң албан-хүлээлгезин күүседип турар Михаил Новиков киришкен.
Тыва Республиканың Баштыңы Казань хоорайга ажыл-албан аайы-биле чораанын сагындыраал. Владислав Ховалыг Татарстанга ажыл-агый аайы-биле, Татарстан Республиканың Экономика яамызынга, Татарстан Республиканың Тудуг яамызынга ужуражылгаларны кылып, «Казань» агроүлетпүр парыгы болгаш өске-даа бүдүрүлгелерниң ажылы-биле танышкан.
«Татарстанның экономиктиг болгаш инвестиция күчү-шыдалы-биле таныжып, элээн каш объектилерге чедип, чазак кежигүннери-биле чугаалаштывыс. Бүгү Россияны силерниң регион дыка хөй угланыышкыннарда төлээлеп, чаа технологияларны, бедик интеллектуалдыг курлавырны сүмелеп турар. Бөгүнде федералдыг деңнелдиң ажылдакчылары апарган силерниң команданың кежигүннеринге Татарстан чоргаарланып чоруур» - деп Тываның баштыңы чугаалаан.
Рустам Минниханов Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыгга Татарстан Республиканың күрүне шаңналы – «ТАССР-ниң тургустунганының 100 чылы» медальды тывыскан.
Владислав Ховалыг Хүндүлүг аалчылар дептеринде бижикти арттырган.


Возврат к списку