Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада туберкулёз-биле демиселде эки талаже өскерлиишкиннер демдеглеттинген

Тывада туберкулёз-биле демиселде эки талаже өскерлиишкиннер демдеглеттинген 18.02.2023

Эрткен чылдың түңнелдери-биле алырга, Тывада туберкулезтан аарыыр чорук эвежээни демдеглеттинген. Фтизиатрлар ниитилелиниң хуралында, республиканың фтизиатрия албанының дыңнаткан сан-чурагайлары-биле алырга, 2022 чылда 100 муң кижиге онааштыр 113,5 кижи аарып, 2021 чылдан 8 хуу эвээжээни айыттынган. Бир дугаар илереттинген аарыг кижилер саны 11,6 хуу кызырылган ( 45,3 хуудан 33,7 хууже).
Туберкулезтан аарыыр болгаш өлүп-хораар чорукту элээн эвээжедир дизе, шупту субъектилерниң талазындан кады ажылдажылганы база ведомстволар аразында удур-дедир харылзаалыг ажылды күштелдирер херек деп, специалистер санаан. Ол ышкаш чон-биле санитарлыг-чырыдыышкын ажылын идепкейжидери чугула деп, эмчилер демдеглээн.
Халдавырлыг аарыглар санын эвээжедири база дезинфекцияны чорудары чугула черни ойнаарын демдеглээн. Регион чазааның деткимчези-биле эрткен чылын тус черниң фтизатрия албаны көжүп чоруур чаа ийи дезинфекция камераларын садып алганы, эпидемияның үнүп кээп болур черлерин каш катап эвээжеткен. Дезкамераларның бирээзин доктаамал ажыглаар кылдыр Барыын-Хемчикче чоруткан. Оон Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Өвүр база Мөңгүн-Тайга кожууннарже үнүүшкүннерже үнер. Дезинфекция дериг-херекселдерин немей тургусканы ажылдың шынарынга салдарны чедирер деп, специалистер санаан.
Россияның Президентизи Владимир Путинниң регионга тускайжыттынган чаа эмчи объектизин – Тывага туберкулезка удур амгы үениң диспансер тудуун деткээни-биле, бо чоокку чылдарда ол тудуг туттунарын сагындыраал. Амгы үеде объектиниң төлевилел-смета документациязын белеткеп турар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг туберкулезка удур демисел мурнады боттандырар ажылдарның бирээзи болганда, диспансер тудуунга хамааржыр шупту айтырыгларны бодунуң контролюнда тудуп турарын чугаалаан.
Тываның Баштыңы бодунуң Айыткалында сонуургалдыг ведомстволар-биле кады туберкулезка удур демисежир үр хуусаалыг регион программазын ажылдып кылгаш, “орук картазының” хемчеглерин база сорулгалыг көргүзүглерин чада аайы-биле чедип алыр даалганы республиканың Кадык камгалал яамызынга берген турган.


Возврат к списку