Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада күрүне деткимчези-биле сес школаны тудуп, алды школаны бүрүнү-биле септеп селиир

Тывада күрүне деткимчези-биле сес школаны тудуп, алды школаны бүрүнү-биле септеп селиир 17.06.2024

Тывада тудуг-септелге сезону кидин-түлүк. Кызыл чоок-кавыда база республика девискээрде хары угда сес школаны тудуп турар. «Көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези» күрүне программаларының күүселдези-биле чаа ниити өөредилге организацияларын тудар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тудуг ажылдарын бодунуң контролюнда алган.

«Ажы-төл чаа дериг-херекселдерлиг таарымчалыг байдалдарга эртем-билигни чедип алзын дээш, бүгү-ле чүүлдерни кылыр бис» - деп, бодунуң блогунда демдеглээш, Россияда эң хөй чаштар төрүттүнүп турар регионнарның бирээзи - Тыва чурттуң Президентизинден база федералдыг чазактан социал инфраструктураны экижидеринге дыка улуг деткимчени алганын айыткан.

Тудуг ажылдары-биле чергелештир, өөредилге объектилерин бүрүнү-биле чаартыр ажылдар чоруп турар: бо чылын алды школаны “Өөредилгениң школа системазын эде чаартыры” федералдыг программа-биле септээр. Бай-Тайга кожууннуң Тээли, Эрзин кожууннуң Эрзин, Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей суурларда школаларны, республиканың Аграрлыг лицейин база Кызыл хоорайда кулаа дыңнавас уруглар школазы биле 4 дугаар школаны эде септээр.
Чардынган күрүне керээзи езугаар, апрельде эгелээн септелге кампаниязы чаа өөредилге чылынга чедир доостур ужурлуг. Бо хонуктарда Тываның Чазак даргазының оралакчызы Олег Лукин биле өөредилге сайыды Елена Хардикова объектилерде ажылдар кайы хире чоруп турарын хынаан.

4 дугаар школа тудуунда ажылдарның хемчээли улуг. Ажылдар график езугаар чоруп, чартыы кылдынган. Тээли школазында дээвирни солуп, чаза тырттар ажылдарны кылган. Кырында ыяштарны быжыглаан, декпелерни солаан, шаланы чаткан. Шеверлел ажылдары ооң-биле кады чоруп турар. Чамдык өрээлдерни эде туткан. Ам школа улуг залдыг апаар. Чем кылыр база арыг-силиг өрээлдерни калбарткан. Хөндергей школазын база эде кылган. Чемненир черни аңгылаан, өөренир өрээлдерни чаагайжыдып, оолдар база уругларга аңгы арыгланыр черни кылганы эки. Национал төлевилел күүселдези-биле септелге үезинде, школаның ишти, даштын бүрүнү-биле чаарткаш, чаа материал-техниктиг баазаны тургузар.

Сөөлгү ийи чылда Тывада 40 школаны Президент инициативазы-биле септеп-селээн. Бо чылдың төнчүзүнге чедир оларның саны 46 чеде бээр. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг суурларга чаа өөредилге хүрээлеңи туттунуп турарын онзалап демдеглээн.

Бо хүнде Тывада 173 школа бар, ында 73 муң уруглар өөренип турар.


Возврат к списку