Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы биле «Енисей» ФКА-ның начальниги Кызылдан Хандагайтыга чедир орукту федералдыг стандартка дүүштүр кылыр ажылдарны дугурушкан

Тываның Баштыңы биле «Енисей» ФКА-ның начальниги Кызылдан Хандагайтыга чедир орукту федералдыг стандартка дүүштүр кылыр ажылдарны дугурушкан 15.03.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Енисей» ФКА-ның начальниги Сергей Аникин-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан. 
«Енисей» Р-257 федералдыг орук эргелелиниң удуртукчузу С.А.Аникин-биле ужуражып чугаалаштывыс. Сергей Александрович Росавтоорукту эде организастааны-биле бистиң кол автомагистралывыстың штавы Красноярскда апарганын, а Тывада кезээ ооң салбыры болганын чугаалады - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бижип алыкчыларынга дыңнаткан. – Федералдыг орук хандырылгазында ажылдап турар бистиң орукчуларывыска ол өскерлиишкиннер уржук чедирбезин, ооң мурнундагы ажылдары, орулгалары хевээр арттарын дугуруштувус. Элээн каш чылдар дургузунда, чүгле Тыва, «Енисей» оруктуң бодунуң девискээринде уун өскертип, Кызыл-Чадаана-Хандагайты участогунга федералдыг эрге-байдалды чедип алыр дээш ажылдап келген болгай. Ол ажылдарның ачызында 2017 чылдан эгелеп оруктуң чаа угланыышкынынче миллиард түңнүг хөй акша-хөреңгилерни тускайлаан. Чүгле бо чылын ынаар 1,5 млрд. рубль көрдүнген. Кыдыкы суурларның чурттакчыларынга оруктуң ужур-дузазын, ону тудар болгаш ажаап-карактаар ажылдарның дугайында Сергей Александрович дыка эки билир. Ол орук амыдыралдың судалы болбушаан, айыыл чок чорук хандырылгазында база акша ажылдап алырында кол дөс болур. Р-257 оруктуң Кызыл-Чадаана-Хандагайты участогун 2020 чылга чедир федералдыг орук стандарттарынга дүүштүр эде чаартып кылыр ужурлуг».  
Республика Баштыңы ужуражылганың түңнелдери-биле чогуур яамалар болгаш ведомстволарга сорулгаларны салган. 
Тыва Республиканың Орук-транспорт яамызы «Енисей» ФКА-биле кады Россия Федерациязының Чазааның 2017 чылдың апрель 17-де «2015-2025 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглер планын бадылаар дугайында» № 678-р доктаалын боттандырар саналдарны болгаш планны киирер; Кызыл-Хая (Тыва Республика) – Кош-Агач (Алтай Республика) база Абакан (Хакас Республика) – Ак-Довурак (Тыва Республика) – Чадаана регионнар аразының транзит оруун тудуп база чаартыр талазы-биле мурнады боттандырар төлевилелдиң күүселдезин хандырар; «Енисей» Р-257 федералдыг автомобиль оруун дургаар орук сервизиниң объектилерин хөгжүдер ажылды уламчылаар. 
Тыва Республиканың Орук-транспорт яамызы «Енисей» ФКА, «Тываавтоорук» база муниципалдыг тургузуглар-биле кады Тыва Республиканың Чазааның ЧДДА, «Тываавтоорук» ККА, «Енисей» ФКА-ның Тыва филиалы база муниципалдыг тургузуглар таварыштыр федералдыг автооруктуң байдалынга мониторингини кады кылыр айтырыгны ажылдап кылгаш, дарый ону хүлээп алыр. 
«Енисей» ФКА-га «Енисей» Р-257 федералдыг автооруктуң Абакан – Кызыл – Чадаана – Тыва Республиканың девискээринде Моол-биле күрүне кызыгаары участокка чүък-пассажирлер сөөртүлгезин, кандыг-даа хемчээлдиң хыналда пунктузунуң дериг-херекселин, «Саян дээрбээ» турисчи угланыышкынны организастаарынга байдалдарны хандырар саналдарны болгаш планны кылып; «Хандагайты – Боршоо» хөй талалыг автомобиль эрттирилге пунктузунче кирер черге чүък-пассажирлер эрттирилгезин аңгылаар немелде дилиндектерниң дериг-херекселдериниң база транзит транспортун тургузар чер талазы-биле төлевилел-смета документациязын ажылдап кылгаш, ону боттандырар аргазын көөр, «Енисей» Р-257 федералдыг автомобиль оруунуң Тыва Республиканың девискээринде участогунуң транспорт-ажыглал байдалын эде кылырынга бюджеттен акшаландырыышкынны камгалап алырын хандырар.

Возврат к списку