Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чөөн-Хемчик кожуунда Наадым

Чөөн-Хемчик кожуунда Наадым 07.08.2014

Июль 31-де Чөөн-Хемчик кожууннуңнаадымы болуп эрткен. Тус черниңудуртулгазы бо чылгы малчыннар байырлалын Тыва биле Россияныңдемнежилгезиниң болгаш Кызыл хоорайныңүндезилеттингенинден бээр 100 чыл оюнга база Майдыр Бурганның эргилдезинге тураскааткан.

Даа кожуун наадымының хүндүлүг аалчылары – Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол болгаш ооң оралакчылары Артур Монгал, Сергей Огнев, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Даваа, депутаттар: Радислав Намажап, Юрий Кара-оол, Святослав Ондар, ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы Хонук-оол Монгуш, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Аганак Монгуш, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының сайыдының оралакчызы Сергей Оюн болганнар.

Чөөн-Хемчик мооң мурнунда наадымын делегей чергелиг «Yстүү-Хүрээ» шажын-хөгжүм фестивалы-биле дакпырлаштыр кожуун төвү Чадаана хоорайга эрттирип турган болза, бо чылын ооң хемчеглери Yстүү-Хүрээ девискээринге  болган. Хүннүң бирги чартыында «Майдыр бурганның эргилдези» шажын езулалы кожууннуң камбы-ламазы Гелег Чалсре болгаш хөй санныг лама­башкыларның, чүдүкчүлерниң киржилгези-биле эрткен. Хороо соонда, лама-башкылар Туйсол болгаш буян-кежик номнарын, Бурган Башкыга йөрээлдерни номчаан.

Наадымның кол кезээ – байырлыг чыскаал кожууннуң чурттакчы чоннуң бир демниин, патриотчу сеткил-хөөннүүн, хөй-ниити ажылынга идепкейлиин көргүскен. Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының даргазы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Байбек Монгуш, Чадаана хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы Сүрүң-оол Чүлдүм болгаш Чөөн-Хемчик кожууннуң алдарлыг чылгычызы, кожууннуң аът федерациязының президентизи Вячеслав Ооржак баштаан 100  чылгычының, кожууннуң шыырак дээн 100 мөгелериниң, 100 даңгыналарының чыскаалы аалчыларны магадаткан. Оларның соо-биле суму чагыргаларының, күрүне албан черлериниң, хууда организацияларның коллективтери боттарының ажылдап турары албанының ат-сывын бижээн плакаттарлыг, байыр чедириишкинниг лозуңгуларлыг, бот-боттарындан ылгалдыг бир өң шарларлыг, бот-тускайлаң хептерлиг бөлүк-бөлүү-биле чыскаалып үнген.

Кожууннуң бүгү күш-ажылчы чонунга чалаткан аалчылар байыр чедирип, мергежилиниң тергииннеринге хүндүлүг бижиктерни тывыскан. Ол ышкаш наадым хүрежиниң, чадаг чарыш маргылдааларының тиилекчилерин шаңнап-мактаан. Чөөн-Хемчик кожууннуң наадымының дугайында дараазында үндүрүлгевистен делгереңгейи-биле номчуур силер.

Шончалай Мааты-оол.

"Шын" солун


Возврат к списку