Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылга эрткен Тыва дыл хүнүнде тыва чогаал шаңналының тиилекчилерин чарлаан

Кызылга эрткен Тыва дыл хүнүнде тыва чогаал шаңналының тиилекчилерин чарлаан 02.11.2023

Тыва дылдың хүнүнде, республиканың национал чогаал шаңналының тиилекчилерин шаңнаар байырлыг хемчег болуп эрткен. Улусчу чогаадылга бажыңынга «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» шуулганда шаңналдарны тывыскан.

Шииткекчилерниң шиитпири езугаар, «Россияның болгаш Тыва Республиканың чоннарының мөзү-бүдүжүн болгаш сагыш-сеткилин илереткен бедик уран-чечен утка-шынарлыг эң эки чогаал» деп шаңналга «Бригадир» деп тоожузу-биле Любовь Мижит-Доржу тиилээн.

Сэмэн Туматтың «Улуг аңның тыныжы» деп тоожузунга, Михаил Шолоховтуң «Килеңден демисел» база Елена Кучеренконуң «Ийи дудуу амытанның чуртталгазы болгаш өлүмү» деп чечен чугааларының уран-чечен очулгазы дээш, Мария Кужугет «Уран очулганы хөгжүдеринге, тыва чогаалдың ужурларын кадагалап база камныг сайзырадып, ону нептередиринге үлүг-хуузу дээш» деп шаңналды чаалап алган.

Николай Кууларның «Идегелдиң чырыы» деп тоожузу «Өзүп олурар салгалды патриотчу база интернационалчы тура-сорукка кижизидеринге үлүг-хуузу дээш» деп шаңналга төлептиг болган.

Алексей Конгарның «Тыва Арат Республиканың эки турачыларының дайынчы оруу» барымдаалыг прозазы Төрээн чурттуң маадырларын болгаш камгалакчыларын төөгээн эң эки чогаал деп үнелелди алган.

2019 чылдан бээр чылдың-на Тываның Национал чогаал шаңналдарын тыпсып турар. Тыва Республикада чоннар аразының чаңгыс демин быжыглаар болгаш эвилелдээр, Тываның уран чечен культуразынга улуг үлүг-хууну киирип болур литературлуг чогаалдар авторларын дилеп база деткиир, амгы тыва чогаалдың социал ужур-утказын бедидер, ынаар номчукчуларның болгаш ниитилелдиң кичэнгейин хаара тудар дээш ону тургузуп доктааткан.

Мөөрейже тыва дылда чогаалдарны, ол ышкаш өске чоннарның чогаалдарының очулгаларын (тыва дылдан орус, орус дылдан тыва дылче) киирер. Сөөлгү үш чылда парлаттынган, профессионал критиктерден үнелээшкинниг база санал-оналдарлыг чогаалдары аңаа киришкен.

Бо чылын чогаал шаңналдарының ниити фондузу 300 муң рубль болган. 2022 чылда республиканың литературлуг кол мөөрейинге Эдуард Мижиттиң, Экер-оол Манчынның, Лидия Иргиттиң база Владимир Кууларның чогаалдары тиилээнин сагындыраал.


Возврат к списку