Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президент соңгулдаларында Тывадан 5,5 муң соңгукчу хуусаадан эрте бадылап болур

РФ-тиң Президент соңгулдаларында Тывадан 5,5 муң соңгукчу хуусаадан эрте бадылап болур 27.02.2018
РФ-тиң Президент соңгулдаларының хуусаадан эрте бадылаашкыны Тываның Соңгулда комиссиязының сүмелээни-биле, Сүт-Хөл, Тожу база Чаа-Хөл кожууннарда ыраккы болгаш чедери берге черлерге эгелээр. 600 хире соңгукчулар бодунуң хамааты хүлээлгезин күүседир. 
Марттың 10 соонда, баш удур бадылаарының идепкейлиг чадазы эгелээр. Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Бии-Хем, Таңды, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл база Эрзин кожууннарда соңгуур назылыг чуртакчыларлыг ындыг муниципалитеттер бар. 
Республиканың ыраккы болгаш чедери берге черлеринде 5600 хире соңгукчу хуусаадан эрте бадылап болурун Тываның Соңгулда комиссиязы дыңнаткан. «РФ-тиң Президент соңгулдаларының дугайында» хоойлу езугаар, соңгулдага чедир 20 хонук арткан турда, ыраккы болгаш чедери берге черлерде тургустунган чаңгыс азы элээн каш соңгулда участоктарынга хуусаадан эрте бадылаашкынны чорудуп болурун сагындыраал. Ол үеде бадылаашкынга таңмалап каан, көжүп чоруур хааржакчыгашты ажыглаар. Хуусаадан эрте бадылаашкын доосту бээрге, хааржакты таңмалааш, соңгулдалар хүнүнүң төнчүзүнде, чогуур участокта үннерни санаары-биле чүгле ынчан ажыдар. РФ-тиң Төп соңгулда комиссиязы 
35 субъектиниң девискээринге хуусаадан эрте бадылаашкын эрттерин дыңнаткан. Ында соңгукчуларның ниити саны - 120 муң кижи. Ол дээрге ырактан кээп ажылдап турар кижилер, малчыннар, ивижилер, аңныыр ажыл-агыйының ажылдакчылары, алдын тывыкчылары, шериглер болгаш өскелер-даа-дыр.
Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдалары 2018 чылдың февраль 18-те болуп эртер. Күрүне баштыңы албан-дужаалче 8 кандидат кордап турар.

Возврат к списку