Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара - оол - шыырак дээн удуртукчуларның аразында

Шолбан Кара - оол - шыырак дээн удуртукчуларның аразында 18.09.2013
Россияның регионнарының удуртукчуларының аразындан шыырак дээн кижилерниң санында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кирип турар.

«Независимая газета» солуннуң чагыын езугаар экономиктиг медээлер агентилели регионнарның азы ниитилелдиң чамдык кезектериниң, тургузугларның эрге-ажыктарын камгалап турар төлевилелдерни хүлээп алырынче угланган коммерция болгаш күрүне тургузугларының, депутаттарның чүткүлдүг ажылының кайы хире дээштиг болуп турарын шинчилээр талазы-биле ажылды доктаамал чорудуп турар.

Россияның эксперттериниң санап турарын езугаар алырга, бо талазы-биле эң чүткүлдүг лоббист удуртукчуларның бирээзи Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол болуп турар. 2013 чылдың августуң түңнелин езугаар ол 83 черниң 23 дугаарын ээлеп турган. «Лоббизм» деп сөстү дыка хөй хевирлиг кылдыр тайылбырлап турар, ону хөй кезиинде бодунуң эрге-ажыктарын камгалаары дээш туржурунуң талазы-биле ажыл-чорудулганы ынчаар адаар. Ынчангаш «лоббизм» деп сөс орус дылда турумчаан болгаш массалыг информация чепсектеринге доктаамал ажыглаттынып турар апарган.

Бо удаада шинчилел ажылын августуң түңнелин езугаар боттандырган. Эксперттер бөклүүнде Виктор Ермаков (Россияның биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту сайзырадырының талазы-биле агентилели), Николай Вардуль («Финансовая газета», «Новая газета» солуннар), Валерий Хомяков (Национал стратегия чөвүлели), Игорь Харичев (дузалал соңгулда технологияларының төвү), Михаил Сергеев («Независимая газета» солун) болгаш өскелер-даа кирип турар.

Возврат к списку