Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Хоойлулары

29.03.2013
Тыва Республиканың «Чаш уругга ай санында алыр пособиени доктаадырының болгаш төлээриниң чурумунуң дугайында» Хоойлузунуң 5 чүүлүнге өскерилге киирериниң дугайында

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) 2013 чылдың январь 23-те хүлээп алган

1 чүүл
2004 чылдың декабрь 29-та № 1049 УХ-I Тыва Республиканың «Чаш уругга ай санында алыр пособиени доктаадырының болгаш төлээриниң чурумунуң дугайында» Хоойлузунуң («Тувинская правда», 2004 чылдың декабрь 31-де; 2007 чылдың июнь 5-те, декабрь 13-те; 2008 чылдың декабрь 31-де; 2010 чылдың январь 14-те; 2011 чылдың январь 18-те, апрель 5-те; 2012 чылдың февраль 4-те; «Шын», 2004 чылдың декабрь 31-де; 2007 чылдың июнь 5-те; 2009 чылдың январь 20-де; 2010 чылдың январь 19-та, декабрь 28-те; 2011 чылдың апрель 2-де; 2012 чылдың февраль 7-де) 5-ки чүүлүнүң бирги абзазынга «115 рубль хемчээлге» деп сөстерни «121 рубль хемчээлге» деп сөстер-биле солуп, өскерилгени киирер.

2 чүүл
Бо Хоойлу ону албан-езузу-биле парлаан хүнден эгелеп күштүг болур болгаш 2013 чылдың январь 1-ден эгелеп тыптып келир хоойлу-дүрүм хамаарылгаларынга хамаарыштыр тараар.

Тыва Республиканың Баштыңы                 Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай
2013 чылдың февраль 10
№ 1804 ДХ-I


«Административтиг хоойлу-дүрүм үрээр чоруктар дугайында Тыва Республиканың кодекизи» 

Тыва Республиканың Хоойлузунга өскерилгелер киирериниң дугайында

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи)
2013 чылдың февраль 20-де хүлээп алган

1 чүүл

2008 чылдың декабрь 30-де № 905 УХ-II «Административтиг хоойлу-дүрүм үрээр чоруктар дугайында Тыва Республиканың кодекизи» Тыва Республиканың Хоойлузунга («Шын», 2009 чылдың январь 22-де, июль 23-те, ноябрь 12-де; 2010 чылдың май 13-те; 2011 чылдың январь 13-те, июнь 21-де, июль 16-да, ноябрь 29-та; 2012 чылдың июль 24-те; 2013 чылдың январь 23-те; «Тувинская правда», 2009 чылдың январь 30-де, август 6-да, ноябрь 17-де; 2010 чылдың май 6-да; 2011 чылдың январь 13-те, июнь 21-де, июль 14-те, ноябрь 29-та; 2012 чылдың июль 19-та; Тыва Республиканың Нормативтиг актылары, 2012 чылдың декабрь 29-та) дараазында өскерилгелерни киирер:

1) 13.5 чүүлдү күжүн чидирген деп санаар;

2) 13.6 чүүлдү күжүн чидирген деп санаар;

3) 13.7 чүүлдү күжүн чидирген деп санаар;

4) 14.3 чүүлде:

а) 1 пунктуда «, 13.5 – 13.7» деп саннарны ап кааптар;

б) 5 пунктуну күжүн чидирген деп санаар;

5) 14.5 чүүлдүң 2 кезээниң 2 пунктузунда «, 13.5 – 13.7 (республика бюджединиң акша-хөреңгилериниң кезээнге)» деп сөстерни ап кааптар.

2 чүүл
Бо Хоойлу ону албан-езузу-биле парлаан хүнден эгелеп күштүг болур.


Тыва Республиканың Баштыңы                       Ш. Кара-оол.

Кызыл хоорай
2013 чылдың февраль 25
№ 1848 ДХ-I

Возврат к списку