Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен

Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен 13.02.2019
Ол хуралда часкы чайындыга база үерлээшкинге удур кылып чорудар хемчеглер дугайында чугаалашкан.  
Тываның гидрометео төвү республикада харның кылыны ортумак көргүзүгден аштпас дээрзин дыңнаткан. Чүгле Чеди-Хөл кожуунда хар элээн кылын.  
Республика яамылары биле ведомстволар удуртукчулары база кожуун чагырга даргалары часкы үерлээшкинни озал-ондак чок эрттирер дээш чоруткан белеткел ажылдарының дугайында илеткээн. Суг халавы-биле холбаштыр бооп болгу дег онза байдалдарны чайладыр күштерни болгаш техниканы үе шаанда белеткээн, чурттакчы чонга тайылбыр ажылын күштелдирген. Кожууннарда материал-техниктиг курлавырлар саны эвээжин айыткан. Ынчангаш материалдыг болгаш саң-хөө курлавырларының хемчээлин база нормативтерин эде көөрүн шиитпирлээн. Кожууннарже үнүп, боттуг деткимчени көргүзерин удуртукчуларга сүмелээн. 
Тыва Республиканың ХК база ОБ талазы-биле өөредилге-методиктиг төпке удуртукчуларын болгаш специалистерни белеткээр айтырыгны база комиссия хуралында көрген.

Возврат к списку