Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелели кожууннарында вакцинация кайы хире чоруп турарын дыңнаткан

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелели кожууннарында вакцинация кайы хире чоруп турарын дыңнаткан 17.10.2023

Тываның чурттакчы чонунуң 36,6 хуузу, планнаанындан 61,8 хуузу, азы 123 муң ажыг кижи сезоннуг гриппке удур тарыткан. Республиканың муниципалдыг тургузугларында тарыышкынның темпизи ылгалдыг деп, Росхереглел хайгааралының эргелели дыңнаткан. Чижээ, Тере-Хөл кожуунда бичии уругларга тарылга салыры оожум чоруп турар – тарыдар ужурлуг уругларның 39 хуузу гриппке удур камгалалды салдырткан. А Барыын-Хемчик, Таңды кожууннарда база Ак-Довуракта – 47 хуу болза, Мөңгүн-Тайгада уругларның тарылга кампаниязы бүрүнү-биле доозулган. Бо неделяда Өвүр биле Тожуда уругларны тарып доозар.

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак школачыларны тарыыры оожум чоруп, чүгле 47,8 хуу четкенин, тыныштың халдавырлыг аарыгларындан аарыыры көвүдеп турарын демдеглээн. Тере-Хөл, Кызыл, Тес-Хем, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Чаа-Хөл, Сүт-Хөл кожууннарда, Кызыл хоорайда школачыларны тарыыры шоолуг эвезин Людмила Кимовна адаан.

Студентилерниң (56,4 хуу), шеригже кыйгыртканнарның (54,6 хуу), айыылдыг бөлүкте назылаан хамаатыларның (52 хуу) чартыындан хөйүн хаара туткан. Ачы-дуза чедирилгезиниң адырында план 64 хуу, иштиг херээженнер тарыыры 62 хуу четкен.

Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Өвүр, Тожу, Бии-Хем база Тере-Хөл кожууннарда кадык камгалалының шупту ажылдакчылары, Өвүр биле Тере-Хөл кожууннарда өөредилге адырының шупту ажылдакчылары гриппке удур тарыткан.

Тывага ноябрь эгезинде эгелээр грипптиң үшкү база сөөлгү сезонунда уругларга «Ультрикс Квадри» вакцинаны салыр. Республика бюджединиң акшаландырыышкыны-биле чедишпес вакциналарны немей садыры планнаттынган.
Республика девискээринде грипптен аарыыр чорук эпидемилогтуг байдалдан 80,3 хуу эвээш болгаш, эрткен неделяга деңнээрге 0,4 хуу көвүдээн. 2 харга чедир чаштар болгаш 3-6 харлыг уругларның аарыыры көвүдээни демдеглеттинген.


Возврат к списку