Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңының Май 1 байырлалы-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңының Май 1  байырлалы-биле байыр чедириишкини 01.05.2019
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым! 
Чаагай чоруктуң болгаш төлептиг амыдыралдың үндезин дөзү дээрге олча-омак-даа, салым-чаяан-даа, бир-ле кижиниң ачы-дузазы-даа эвес, а чүгле күш-ажыл-дыр. Карак кызыл, чымыштыг ажыл-иштиң ачызында амыдыралывысты хандырып, хамаарышпас болгаш чедиишкинниг болурун чедип ап болур бис. 
Күш-ажыл – өг-бүле бүрүзүнүң, республиканың болгаш бүгү чурттуң чечектелир үндезини. Амыдыралдың шак ол маргыш чок дүрүмүнүң дугайында Майның бири сагындырып чоруур. 
2019 чылды – Күш-ажылчы кижиниң чылы кылдыр чарлааны анаа эвес. Республикада бүгү бар чүүлдерни боттарының чымыштыг ажыл-ижи-биле тургузуп кылган хоочуннарывыска, бо байырлал дег, хүндүткелди илередир аргавыс ол. 
Аныяк-чалыыларның чоргаарланып болур чүүлдери бар дээрзинге өөрүүр-дүр мен. Амыдыралдың чаа байдалдарынга алыспайн, ал бодувусту тып, улуг салгалдарывыстың, ада-өгбелеривистиң күш-ажылчы чаңчылдарын уламчылап, оларның күзеп бодап чораан чүүлдерин амыдыралга боттандырып: чаа-чаа оруктарны тудуп, амгы үениң бүдүрүлгелерин, чараш болгаш эптиг бажыңнарны, чырык делгем школаларны, уруглар садтарын тудуп кылып чоруур бис. Бистиң планнарывыс хөлүн эрттир турамык дээрзин билир силер, республиканың келир үезин элээн хөй чылдар бурунгаар тодарадыры бистиң хүлээлгевис-тир. Бодап алган бүгү ажыл-херээвисти кады кылып шыдаар бис дээрзинге бүзүрээр мен.
Майның бири-биле, чаңгыс чер-чурттугларым! Сеткил хөөнүңер час дег чазык чаагай болзун, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти болгаш чаа эгелээшкиниңер чедиишкинниг болурун күзедим! 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку