Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бай-Тайга кожуунда малчын аалдан үнген ийи харлыг уруг тыпты берген

Бай-Тайга кожуунда малчын аалдан үнген ийи харлыг уруг тыпты берген 07.09.2023

Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл суур чоогунда малчын аалга төрели-биле турган ийи харлыг чаш сентябрь 6-да чиде берген. Ол херээжен кежээликтей, 18 шак үезинде ажыл-агый кылып тургаш, бичии чаштың кайнаар кылаштап чорупканын эскербейн барган. Ону ада-иези болгаш төрелдери боттарының күжү-биле дилээш тыппайн, корум-чурум камгалаар органнарже дыңнаткан.
Тус чернии-биле 03.09 шакта чаш уругнуң читкениниң дугайында медээ Кризистиг байдалдар эргелелиниң төвүнге келген. Өрт-камгалал кезээниң ажылдакчылары база камгалакчылар ол черже дарый үнүпкен. Ол дораан 21 кижи база алды техниканы ынаар чоруткан болза, улаштыр кижи саны 57 чедип, Россияның ОБЯ Тывада кол эргелелиниң аэромобильдиг бөлүү, 15 машина, полиция, чагырга ажылдакчылары база төрелдери каттыжып келген.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дилеп-тывар күштерниң санын көвүдедирин дагзып, байдалды бодунуң контролюнга алган. Ол ышкаш Тываның Баштыңының даалгазы-биле, Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң чыгганы волонтерларның каттышкан отряды, Шагаан-Арыгдан аныяктар, Ак-Довурактан “Дуза” дилээшкин-камгалал бөлүү, Тываның күрүне университединден дилеп-камгалаар отряд ынаар аъттанган.
Бөгүн спутник харылзаазы таварыштыр бичии Алина тыптып келген дугайында медээ келген. Ол өөрүнчүг медээни Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгже бир дугаарында дамчыткан.
"Шупту чүве өршээлдиг болганынга, дыка өөрүдүм. Профессионал ажылы дээш камгалал отрядтарынга, бичии чашты дилээр дээш орукче аъттаныпкан энерел сеткилдиг эки турачыларның шуптузунга, четтиргеним илереттим. Бичии чаштарның шак ындыг “аян-чоруу” дыка дүвүренчиг байдалды тургузуп, ада-иелерниң болгаш улуг кижилерниң харыысалгазының дугайында айтырыглар ала чайгаар тургустунуп келир-дир" – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.
Ийи харлыг чаш кандыг байдалда малчын аалды боду каапкаш чорупканын тодарадыр херек деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн турган.


Возврат к списку