Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг комиссия Тывага профилактика системаларын хынаарынга деткимчени көргүзер

Федералдыг комиссия Тывага профилактика системаларын хынаарынга деткимчени көргүзер 24.08.2023

Регионда назы четпээннерниң хайгаарал чок чоруурунга база чурум үрээринге удур профилактика талазы-биле күрүне политиказының адырында херек кырында байдалды сайгырып көөрү – эксперттерниң ажылы. Чер-черлерде профилактика системазының ажылының шынарын экижидеринче угланган федералдыг специалистерниң мындыг үнүүшкүннери анаа ажыл чуруму бооп турар. Эрткен чылын Дагестан республикага ындыг ажылды чоруткан.
Тывада келген ажылчын бөлүктүң составында – Россияның Чырыдыышкын яамызының уруглар эргелерин камгалаар адырда күрүне политиказының департамент төлээлери Юлия Костыряченко, Кристина Каравай база Лилия Паросова, РФ-тиң ИХЯ субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырга органнары-биле кады ажылдажылганы дүүштүрер база хөй-ниитиниң корум-чурум камгалалын хандырар кол эргелелдиң онза даалгалар талазы-биле улуг инспектору Артём Бабинцев, Уруглар эргелерин болгаш сонуургалдарын камгалаар төптүң директорунуң оралакчызы – назы четпээннер херектериниң база камгалалының талазы-биле федералдыг курлавыр төвүнүң удуртукчузу Олег Бабкин, Россияның Кадык камгалал яамызының В.П. Сербский аттыг психиатрия болгаш наркологияның национал медицина шинчилелдер төвүнүң филиалы – Москваның психиатрия эртем-шинчилел институдунуң ажылдакчызы Людмила Миллер, РФ-тиң Президентизиниң чанында уругнуң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээниң чөвүлекчилери Дмитрий Некоркин биле Валентина Сидоркина, ол ышкаш Россияның ОБЯ харагалзал болгаш профилактика ажыл-чорудулга департаментизиниң килдис референтизи Александр Нестругин олар бар.
Республика Чазаанда назы четпээннер херектериниң болгаш оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразының комиссия даргазы Орлан Сарыгларның эрттиргени таныштырылга хуралдан регионга ажыл эгелээн. Ол хуралга назы четпээннерниң хайгаарал чок чоруурунга база чурум үрээринге профилактика системазының албан черлериниң төлээлери киришкен.
Экспертер Тывага неделя төнчүзүнге чедир ажылдаар. Дөрт хонук иштинде Кызыл, Ак-Довурак, Улуг-Хем, Бии-Хем, Каа-Хем база Тес-Хем кожууннарга калбак ажыл чоруттунар. Специалистер өөредилге албан черлеринге, РФ-тиң ИХЯ-ның назы четпээннер херектериниң талазы-биле эргелелиниң муниципалдыг кезектеринге, Республиканың психиатрия эмнелгезиниң уруглар болгаш элээдилерниң психологтуг кадыкшыл төвүнге, өске-даа социал объектерге чедип, назы четпээннер херектериниң талазы-биле тус чер комиссияларының ажыл-чорудулгазы-биле таныжар.
Ажылчын бөлүктүң кежигүннери бо хонуктарда Кызыл хоорайда эртип турар республика башкыларының август чөвүлел хуралының дискуссия шөлдеринге киржир.
Регион дуза алырынга канчаар-даа аажок сонуургалдыг болгаш, социал чидиг айтырыгларны эксперттер-биле кады ажылдаарынга бүгү күжениишкиннерни салган деп, Тываның Чазаа демдеглээн. Ажылчын бөлүк сургакчылаашкынның төнчүзүнде түңнел ужуражылганы эрттирип, тус чер специалистериниң ажылын анализтеп, демдекти салбышаан, тыва коллегаларынга арга-сүмелерни бээр.


Возврат к списку