Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Санкт-Петербургтуң делегейниң экономиктиг шуулганында киржип турар

Тываның Баштыңы Санкт-Петербургтуң делегейниң экономиктиг шуулганында киржип турар 05.06.2024

Владислав Ховалыг республиканың делегациязын удуртуп баштап алгаш, июньнуң 5-8 хүннеринде болуп эртер Петербургтуң экономиктиг форумунга ажылдаар. Ооң-биле кады республиканың бирги вице-премьери Владимир Донских база ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат регионну форумга төлээлээр.                

 Форумнуң кол темазы – хөй угланыышкынныг делегейниң үндезини кылдыр өзүлдениң чаа черлерин хевирлээр айтырыгларны чугаалажыр. Хөй угланыышкынныг делегей тургузуу хевирлеттинип турда, Россияның туружун болгаш ролюн, чаа экономиктиг лидерлер болгаш чоннар аразында харылзааны сайзырадыр аргаларның дугайында чугааларны 150 аңгы сессияларга чорудар.

Форумнуң ажыл-агыйжы программазы 4 аңгы угланыышкынныг: «Делегей экономиказының хөй угланыышкынныг арга-хевиринче шилчилгези», «Российжи экономика: чаа үе-чаданың сорулгалары болгаш угланыышкыннары», «Тергииделди хандырар технологиялар» база «Кадык ниитилел, чаңчылчаан үнелелдер база социал хөгжүлде — күрүнениң мурнады боттандырар айтырыглары». 

Июнь 8-те, шуулганның төнчү хүнүн, бүрүнү-биле аныяктарга тураскаадыр. Аңаа эң-не хөй айтырыгларны сайгарар – чурттар аразында сайгарлыкчы чорук база даартагы күш-ажыл рыногунга хереглелдиг мергежилдерден эгелээш, Россияның киберкелир үези, кылымал интеллект база аныяктарның шыдал-мергежилин күрүне албанынга ажыглаар арга-хевирлерни көөр.

Петербургтуң экономиктиг форумунуң үезинде, Тываның Баштыңы бо чоокку чылдарда республиканың өзүлде точкаларын тодарадыр ужурлуг элээн каш чугула керээлерге аттарны салыр. Регионнар, ылаңгыя Бурятия, Хакасия база Калмыкия-биле кады ажылдажылга планнарын чаартыры көрдүнген.  

Форум бүдүүзүнде оон аңгыда, Кластерлер ассоциациязы, Россияның технопарктары болгаш онза экономиктиг зоналары, ВТБ база Ажаалга банкылары, Cosmos Hotel Group база «Эльбрусметалл-Литий» компаниялары-биле Тываның девискээринге инвестиция төлевилелдерин боттандырарынга эштежилге дугайында чугаалажылгаларны чоруткан.  


Возврат к списку