Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Элээр чоруктуң суртаал хүнүн бир дугаар эрттирген

Тывада Элээр чоруктуң суртаал хүнүн бир дугаар эрттирген 22.03.2024

Бөгүн, марттың 22-де, Элээр чоруктуң суртаал хүнүн Тывада бир дугаар демдеглеп эрттирип турар. Регионнуң кол болуушкуннар календарында чаа хүннү республиканың баштыңы Владислав Ховалыгның инициативазы-биле бадылаан. Регионнуң удуртукчузу 2023 чылдың октябрь 30-де чогуур чарлыкка – «Тыва Республикада арагага удур политиканы боттандырар база ниитилелде амыдыралдың элээр, кадык овур-хевирин хевирлээр” сорулгалыг албан езунуң документизинде атты салган.

Сөөлгү чылдарда Тываның эрге-чагыргазы чурттакчы чоннуң арагалаашкыны-биле демисежир шыңгыы ажылды чорудуп турар. Республикада тускай комплекстиг хемчеглер ажылдап турар. Национал болгаш күрүне байырлалында араганы садарын хорааны, боттарын «элээр девискээр» деп чарлаан муниципалитеттерге чылдың-на «Элээр суур» республика конкурузунда хөй түңнүг акшаны ойнап алыр арганы бергени – дээштиг хемчеглерниң бирээзи болган.

Регион баштыңының шиитпири-биле бо чылды Кадыкшыл чылы кылдыр чарлап, амыдыралдың кадык овур-хевирин боттандырарынга профилактиктиг, чырыдыышкынныг хемчеглерни эрттирип турар.
Ниитилелди ол хемчеглерже чоорту хаара тырттып эгелээнинден, багай салдарлыг “агым бастынып” эгелээн.

Республиканың наркология диспансериниң кол эмчизи бөгүнде эки чүүлдер көстүп келгенин чугаалаан. Наркология албан чериниң диспансер учедунда кижилерниң саны эрткен чылга деңнээрге, 1,9 хуу эвээжээн. Амдыызында бичии-даа болза, эки үре-түңнел.

«Амыдыралдың кадык овурунче – шын угланыышкынче бирги базымны кылып, чараш бодалдарга алзып, кадык чаңчылды хевирлеп, спорт-биле өңнүктежир арга, бөгүн кижи бүрүзүнде бар!» - деп, Аяна Хертек айыткан.

Бөгүн республиканың наркология диспансериниң болгаш Хөй-ниитиниң кадыкшыл төвүнүң специалистери кожууннар аразының эмнелге төптери база төпчүткен кожуун эмнелгелери-биле кады элээн каш профилактиктиг хемчеглерни эрттирер.

Кызылдың «Арбат» шөлүнге специалистер эзирик бе дээрзинге эмчи шинчилгезин канчаар эрттирерин көргүскен. Эзирээн кижи байдалын өттүндүрген тренировкалаар карак-шил ажыглап, шинчилгени чорудар, оон аңгыда психологтар өг-бүлезинде база амыдырал байдалы-биле арагалаар айтырыгларга консультацияны бээр. Нарколог эмчилер, эмчи профилактиказының специалистери массалыг информация чепсектеринге база социал четкилерге арга-сүмелерлиг чүүлдерни парладыр.


Возврат к списку