Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кадет училищезинде

Кадет училищезинде 12.05.2014

100 чылдың тудуглары

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини езугаар РФ-тиң Камгалал яамызының болгаш ооң сайыды, чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң деткимчези-биле Кызыл хоорайның мурнуу талазында Президентиниң кадет училищезиниң тудуу эгелей берген. РФ-тиң Президентизиниң айыткалынга дүүштүр Россияның чүгле алды регионунга мындыг хевирлиг өөредилге черлери турар. 

100 чылдар юбилейлериниң чугула тудугларының бирээзинде ажыл-чорудулганы апрель 29-та ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Артур Монгал хынап көрген.

«МСУ-4» КХН-ниң күүсекчи директору Валерий Хаблиев болгаш шериглерни таарыштыр тургузар эргелелдиң техниктиг хайгаарал талазы-биле инженери Анатолий Мордовочкинниң дыңнатканы-биле алырга,  апрель 7-де эгелээн тудуг чурум езугаар күүсеттинип турар. Амгы үеде тудугжулар 16 гектар шөлде оран-бажыңның таваан бетоннаар ажылдарны дүн-хүн дивейн, дыштаныр хүн чок чорудуп турар. Ында амдыызында 150 тудугжуларны болгаш 8 улуг аар машина-техниканы хаара туткан. Ажылчыннар — колдуунда Тываның чурттакчылары. Тудугнуң түлүк үезинде июль-август айларда 600-700 чедир кижи ажылдаар. Кандыг-бир чылдагааннар-биле тудуг доктаавас болза, август 20-де эт-херекселди чаа оран-бажыңче киирип эгелээр бис деп, даргалар чугаалаан. Тудугжуларның мурнунда шыңгыы сорулга салдынган: кончуг кыска хуусаада 2014 чылдың сентябрь 1-ге чедир тудугнуң бирги оочурунуң оран-бажыңнарын дужаап, ажыглалче киирер. Бирги оочурда өөренир болгаш дыштаныр корпустар, чемненир чер, гараж, ногаа аймаа шыгжаар чер, спорт шөлдери, котельная туруп турар. Ийиги оочурнуң тудугларын — аъттыг-спорт комплекизин, хааглыг доштуг чуңгулаар черни, бассейнни 2015 чылдың сентябрь айда тудуп доозар. 

Оон аңгыда бо өөредилге черинге ажылдаар башкыларның болгаш аңаа өөренир 5-6-7 класстарның өөреникчилериниң шыңгыы шилилгези эгелээр.

Тудуг болза РФ-тиң Камгалал яамызының онза хайгааралында, ынчангаш ооң чорудулгазын ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы А.Монгал неделя санында барып, хынап көрүп турар.

Азияна Тау.

"Шын" солун


Возврат к списку