Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Геше Джампа Тинлей биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара - оол Москвага ужурашкан

Геше Джампа Тинлей биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара - оол Москвага ужурашкан 02.04.2013
Россияда буддизмниң нептереп турар девискээрлеринге (Калмыкияга, Тывага, Бурятияга) ону катап тургузарынга болгаш сайзырадырынга деткимчени хөй чыл дургузунда көргүзүп келген Ыдыктыг XIV Далай-Ламаның Россияда төлээзи Геше Джампа Тинлей-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ужурашкан.
   Геше Тинлей Тывага хөй удаа кээп, буддизмниң үндезиннериниң дугайында лекцияларны чонга эвээш эвести номчаан. Тыва чоннуң чүдүлгезин сайзырадырынга киирген улуг салыышкыны дээш өөрүп четтиргенин аңаа Шолбан Кара-оол илергейлээн болгаш Тывага хөй удаа кээп, ажыктыг лекцияларны номчуурун республиканың чурттакчылары дилеп турар дээрзин дыңнаткан. Ырак кожууннарның дилеглерин барымдаалааш, Тываның кожууннарының төп бүрүзүнге ооң ажыл-херээн күүседиринге дузаны чедирерин Чазак Даргазы белен дээрзин чугаалаан. Угаан-бодал сайзыралының талазы-биле чоннуң ындыг негелдезиниң өзүп турарынга өөрүп турарын Шолбан Кара-оол онзалап демдеглээн.
    Геше Тинлей республика Баштыңының саналын хүлээп алган болгаш Тываның чурттакчыларының дилээн улуг күзелдии-биле күүседирин бүзүреткен. Ооң-биле чергелештир школага «Буддизмниң үндезиннери» деп эртемни өөредириниң, эргежок чугула ном-дептер-биле өөредилге албан черлерин хандырарының айтырыгларын база чугаалашкан.

Возврат к списку