Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар

РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызы харылзаа ачы-дузалары-биле Тываны хандырар 24.05.2019
РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының төлээлери Тыва Республикада харылзааның ачы-дузаларын хандырар дээш аңгы-аңгы шиитпирлерни тыварын планнаан. 
РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының чурагайлыг экономиканы дүүштүрүп база боттандырар департаментиниң килдис начальнигиниң оралакчызы Кирилл Насонов, амдыызында саң-хөө-биле чегей регионну деткиксеп турарын чугаалаан.  
“РФ-тиң чурагайлыг экономика” национал программа боттаныышкынында республиканың санал-оналын коллегалар-биле кады чугаалажып четтигиптивис, оон соонда “Россия почтазының” филиалынга баргаш, харылзаа системазының ажылының деңнелин үнелеп көрдүвүс. Чептпестер бар-дыр, ынчалза-даа регионда харылзаа ачы-дузазын ам-даа экижидер аргаларны тывар дээш Тываны деткиир боор бис” – деп, Кирилл Насонов дыңнаткан.

Возврат к списку