Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу Кызылда ведомство объектилерин хынаан

РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу Кызылда ведомство объектилерин хынаан 23.03.2021
Интерфакс: Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу төп шериг округунуң (ТШО) 55-ки мото-адыгжы (даг) бригадазының дайынчы белеткелин болгаш инфраструктуразын понедельникте хынап көргенин шериг ведомствозу дыңнаткан.
"Сайыт хуу составтың казармазын, бо чоокку үеде ажылдап эгелээр чаа эмнелге төвүн хынаан. Ол ышкаш 55-ки бригаданың стационар харылзаа белдириниң тудуу кайы хире чоруп турарын база көрген" – деп, ында бижээн. 
 ТШО шериглериниң командылакчызы, генерал-полковник Александр Лапин Кара-Хаакта турумчаан 55-ки мото-адыгжы бригадазының дайынчы белеткелин база амгы чепсектиң болгаш шериг техниказының кээп турарының белеткелиниң дугайында Шойгуга илеткээн.
Сайыт Кызылга шериг каттыжыышкынының дайынчы белеткелин көрген. Хоорайга дайынчы хөделиишкинерни чорударының талазы-биле белеткелин, часпар адыгжыларның аңгы-аңгы боолар-биле ажылын, бригаданың чепсеглээшкининде “Тигр” броневатомобильдиң база минометтарның ажыглалын көргүскен. 
 Шойгу Кара-Хаактың даглыг черинде өөредилге-материалдыг баазаны база хынаан. Амгы үеде ында чаа өөредилге шөлүн база скалодромнуг дагжы белеткел комплекизин тутканын ведомство дыңнаткан. 
55-ки мото-адыгжы бригада 2014 чылда тургустунган болгаш, Уралдан бээр чүгле чаңгыс дагжы каттыжыышкын болуп турар. Бригада тускай ажыглалдыг "Тигр-М" бронеавтомобильдер, боду чоруур "Нона-СВК" чепсек, доктар билбес "Урал" автомобильдер, аңгы-аңгы чепсек аймаа, шериг болгаш тускай техникалар-биле четчелеттинген.
 Сайыт ооң соонда Кызылдың президентиниң кадет училищезинге четкен. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Сергей Кужугетович-биле Камгалал яамызының объектилерин кезидивис. Бир дугаарында, 55-ки бригаданың полигонун, шериг хоорайжыгажында тудуг болгаш ажыл-агыйжы ажылдарны хынады. Даалгалар бердинген. Улаштыр президент училищезиниң кадеттери-биле база ужурашкан. Училищеде көдээден оолдар өөренип турарынга бүзүрээн. Ында шыырак билиглерни ап, даштыкы дылдарны өөренип, амгы компьютер технологияларын шиңгээдип, уран чүүл, ус шеверлел, шериг-патриотчу төлевилелдерни боттандырып турар. Чаңгыс сөс-биле чугааларга, уругларны бүгү талазы-биле сайзырадып турар. Сайыт өөреникчилерге база башкыларның шынарлыг ажылынга таарзынган. Мындыг дыштаныр хонуктар, артында-ла президент-биле, барык болдунмас. Ындыг болзажок Сергей Кужугетовичиниң аажы-чаңы ындыг – кандыг-даа ажыл-херек, ылаңгыя чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш төрээн Тывазынга хамааржыр улуг-даа, бичии-даа болуушкун солун. Ынчангаш ажыл канчаар чоруп турарын боду көрүп, чүнүң-биле дузалап болурун билип алыры дээре деп санаар кижи».

Возврат к списку