Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген

Тываның Баштыңы пассажирлерге авиабилеттер өртээ чедингирин арттырып алыры-биле, Чаа чыл бүдүүзүнде база январь хонуктарында, Кызыл-Москва-Кызыл дорт авиарейсти боттандырарынга кывар-чаар чүүлдү садып алырын акшаландырар айтыышкынны берген 29.12.2018
Келир чылдың эгезинде федералдыг субсидия бээр программа эгелээже, Кызыл-Москва маршруттуг авиабилеттиң өртээ 12 муң рубль деңнелге хевээр артар. 
Тываның Баштыңы Тувы Шолбан Кара-оол Иркутск облазының губернатору-биле «ИрАэро» компанияның самолеттарынга кывар-чаар чүүл садар, январьда 2,083 млн. рубль, чарыгдалды төлээрин дугуржуп алган.
 «Москваже дорт рейсти ажыдып алыр дээш кайы хире туржуп, кандыг күштерни үндүрүп турганывысты, биске ооң херегин билир силер, чаңгыс чер-чурттуглар. Шыны-биле чугаалайн, Тываның чурттакчыларынга ону арттырып алыр дээш шупту күжениишкиннерни салыр бис» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
2019 чылдың баштайгы айларында федералдыг бюджеттен рейске субсидияны берип эгелээрин Тываның Баштыңы демдеглээн. «Авиа ужудуушкунче өртектер амдан эгелеп өзүп эгелээн. Ылаңгыя, Чаа чыл хүннеринде» - деп, Шолбан Кара-оол кичээнгейни угландырган.  
Тывадан Москваже база дедир бир ужударынга 3,5 млн. рубль херек, а авиакомпанияның калькуляциязы-биле эң чиик өртектиг деп санаан тариф - бир пассажирге 27,9 муң рубль.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Күрүне чөвүлелиниң хуралынга кады киржип турганы, Иркутск облазының губернатору Сергей Левченко-биле ол айтырыгны чугаалажып көргеннер. «ИрАэро» компания Москва – Кызыл рейзинде ажылдап турар болганда, ол база сонуургалдыг кижи – деп республика удуртукчузу дыңнаткан. – Меңээ-даа, иркутяннарга-даа билдингир, ынча акша-биле (27,9 муң рубль) кым-даа ушпас, а бистер эгезинде-ле, коммерциялыг билеттиң өртээ 12 муңдан ашпас ужурлуг деп быжыы-биле дугурушкан турган бис». 
Ындыг болганда, федералдыг субсидия программазы эгелээже, шенелде ужудуушкуннар үезинде, «ИрАэрону» деткиир деп чаңгыс шын шиитпир хүлээп алдынган. Республика самолетка кудар кывар-чаар чүүлдүң чарыгдалын бодунга алыр, январьда ол 2,083 млн. рубль болур.
 «ИрАэро-биле дугуржулга езугаар, февраль эгезинге чедир Москваже 28 муң эвес, а 12 муң рубль-биле ужуп болур бис. Кажан ужудукчу федералдыг субсидияны ап эгелээр болза, чамдык бөлүктүң хамаатыларынга билет өртээ 6100 рубль чедир бадып келир. Чоокта чаа, чыдар аарыг кижи Кызылдан Москваже дорт рейс-биле ужуп четкеш, эмнелгеге дүрген четкени эки. Ындыг чугула амыдыралчы чижектер кайы хөй» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку