Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның тарифтер албаны: июль 1-ден чырык энергиязының хандырыкчызы өскерлир болгаш тарифтер өзер

Тываның тарифтер албаны: июль 1-ден чырык энергиязының хандырыкчызы өскерлир болгаш тарифтер өзер 17.06.2022 Россияның Экономиктиг сайзырал яамызының доктаатканы-биле, чыл санында-ла тарифтер 5 хуу иштинде өзүп турар. Коммунал ачы-дуза дээш чыл санында тарифтер өстүрүүшкүнү коммунал ажыл-агый бүдүрүлгелериниң турум ажылын болгаш хереглекчилерге коммунал ачы-дузаның чедингирин болгаш шынарын хандырарынга херек. Чуртта социал-экономиктиг хөгжүлде параметрлериниң ниити өскерлиишкини база хереглел өртектериниң индекизиниң өскерилгени бо чылын өртектер өзүлдезинге салдарны чедирген.
Тыва Республиканың Тарифтер албанының доктаалы езугаар, чырык энергиязын ажыглааны дээш июльдуң 1-ден чырык энергиязы дээш чиигелделиг тарифтер мынчаар өзер:
1. Чурттакчы чонга болгаш оларга деңнээн хереглекчилер категориязынга – кВт*шакта 3,84 рубль (январьның 1-ден кВт*шакта 3,65 рубль).
2. Стационар электри плиталарын ажыглап турар хоорай бажыңнарының чурттакчыларынга болгаш суурда оларга деңнээн бажыңнарның чурттакчыларынга – кВт*шакта 2,68 рубль (январьның 1-ден кВт*шакта 2,55 рубль).
Чиигелделиг тарифтер чурттакчы чоннуң шупту категорияларынга болгаш оларга деңнээн хереглекчилерге көрдүнген.
Экономиктиг үндезинге санаан чырык энергиязының тарифтери мындыг болур:
1. Чурттакчы чонга болгаш оларга деңнээн хереглекчилер категориязынга кВт*шакта / 4, 22 рубль.
2. Стационар электри плиталарын ажыглап турар хоорай бажыңнарының чурттакчыларынга болгаш суурда оларга деңнээн бажыңнарның чурттакчыларынга – кВт*шакта / 2,95 рубль.
«Тываэнергосбыт» акционерлиг ниитилели электри хандырылгазының хереглекчилер учёдунга турбаан азы дугуржулга чокка чырык энергиязын ажыглаан хамаатыларга чырык өртээн экономиктиг үндезинге даянгаш санаан тарифтер-биле төледир. Бөдүүнү-биле чугаалаарга, электри энергиязын оорлап кожуп алган хамаатылар ооң өртээн көвей кылдыр төлээр.
Чамдык хамаатылар июнь айда чырык чарыгдалын кезектеп, азы ажыр төлеп алырын кызыдарлар. «Тываэнерго» АН ынчаар төлевес болза эки дээрзин сагыдырып турар.
Чоокку үеде «Тываэнерго» АН-ның күүседип турары ажылын өске организацияже дамчыдары көрдүнген. Ажыр төлепкен акшаңар «Тываэнерго» АН-ның агар санынче шилчивес. Ындыг таварылгада ол хамааты электри энергиязын хандырар чаа организацияга өрелени берип болур. Ынчангаш «Тываэнергосбыт» АН-дан төлээр ужурлуг акшаңар түңүн ылавылып билип алгаш, ынчан ажыглааныңар чырыыңар дээш санажырын сүмелеп турар.
Хереглекчилер тарифтер өскерлириниң мурнунда, июнь 25-ке чедир, «Тываэнергосбыт» АН-че электри хандырылгазының чарыгдалын санап турар аппарадының (счётчигиниң) көргүзүглерин дамчыткаш, санаткаш, өрезин долузу-биле албан төлээр ужурлуг. Ол чүүл тарифтер өспээнде болгаш өзе бергенде ажыглаан электри чарыгдалдарын аңгылап тодарадырынга, электри хандырылгазының чаа организациязынга каш дугаар көргүзүгден эгелеп төлээрин билип алырынга ужур-дузалыг.
«Тываэнергосбыт» АН-ның www.tuvaensb.ru деп сайтызында хереглекчилерге орус дылда ажытканы «Потребителям – Физическим лицам – Тарифы – 2022» деп кезектен тодаргай медээ-биле таныжып болур. Ол ышкаш электри чарыгдалының көргүзүглерин 88007001937, 8(39422)5-65-26 дугаарлыг телефоннарже долгааш дамчыдып, билдинмес чүүлдерни айтырып болур.

Возврат к списку