Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның продуктулары 2022 чылдың «Россияның 100 тулган барааннар» санында

Тываның продуктулары 2022 чылдың «Россияның 100 тулган барааннар» санында 20.12.2022

Чурттуң тулган барааннарының санынче тыва бүдүрүкчүлерниң дөрт продуктузу кирген. 2022 чылдың «Россияның 100 тулган барааннары» бүгү-российжи конкурсче республиканың бүдүрүлгелери дөрт аъш-чем продукциязын киириштиргенин, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.
«Тыва чем бүдүрүлгезиниң төвү» КХН-ниң «Ава шайы» суксуну, Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Мөген-Бүрен» КУБ-туң хой болгаш өшчү эъдинден продукциязы «лауреат» аттарга төлептиг болган. Оон аңгыда, Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Арзайты» көдээ ажыл-агый хереглекчилер кооперативиниң сарлык эъдинден “Мөген-Бүрен” консервазы база Улуг-Хем кожууннуң «Оргаадай» көдээ ажыл-агый кооперативиниң хоорган ак-тараадан “Тыва далганы” конкурстуң дипломантылары болган.
Мөөрейниң тиилекчилери ийи чыл иштинде боттарының продукциязынга киришкен чылын айытпышаан, программаның ылгавыр демдээн ажыглап болур. Конкурска тиилээри рынокче бараанын үндүр садарынга дээштиг идигни алыр маркетинг аргазы-дыр деп, Көдээ ажыл-агый яамызы тайылбырлаан.
Эрткен чылын конкурстуң «Аъш-чем барааннары» деп угланыышкынынга «Дипломант» атты дөрт тыва продукт алганын сагындыраал. «Бай-Хаак» КХН-ниң (Таңды кожуун) бүдүргени “Персик амданныг соок шай” суксуну, тайга тооруктуг «Тываның алдыны» сүтсүг шоколады («Серебро» КХН, Кызыл хоорай), «Боорзак» далгандан кылыглары (Хертек В.В. ХБ, Кызыл хоорай) база пастеризастаан ижер инек сүдү (Оюн Ч. Х.-Д. ТАА ХБ, Таңды кожуун) чылдың тергиин чүс барааннарынче кирген.
«Россияның 100 тулган барааннары» - бүгү-российжи программа, ооң сорулгазы – ада-чурт продукциязы база ачы-дузаларының шынарын база чижилгезин бедидер дээш бүдүрүлгелерни база организацияларны деткип, менеджмент системазынче киирип, ону хөгжүдер. Конкурс 20 ажыг чыл дургузунда доктаамал эртип турар. «Шынар айтырыгларының академиязы» регионнар аразының хөй-ниити организациязы, Техниктиг өйлээшкин болгаш и метрология талазы-биле федералдыг агентилел (Росстандарт) база «Росшынар» коммерцияга хамаарышпас акционерлиг организация – ооң организаторлары.


Возврат к списку