Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы чаңгыс аай аккредитация системазында кирген ветеринарлыг лабораторияларның аккредитациялаарынга субсидияны бээр

Тываның эрге-чагыргазы чаңгыс аай аккредитация системазында кирген ветеринарлыг лабораторияларның аккредитациялаарынга субсидияны бээр 23.09.2022 Тываның Чазаа аккредитацияның чаңгыс аай национал системазынче аккредитация алырынга ветеринария албан черлериниң чарыгдалдарынга бюджеттен компенсация бээринге белен. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг чогуур доктаалга атты салган. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы рынокка садар мурнунда продукцияның шынарын болгаш айыыл чок чоруун шинчилээн организацияларның болгаш кижилерниң шынчызын бүрүн эргелери магадылаар деп тайылбырлаан.
Аккредитациялыг ветеринария лабораториязының хамаарышпас эсперттериниң бары, мал ажыл-агыйлыг Тывага, республика иштинде көдээ ажыл-агый продукциязын контрольдаарынга чугула херек. Россияның болгаш даштыкы чурттарның рыногунче Тываның аграрлыг бизнезиниң үнеринге, регионнуң агроүлетпүр комплекизиниң шапкын хөгжүлдезиниң планы негеттинип турар. Ону боттандырарының бир чугула негелдези – делегей болгаш күрүнелерлер аразының шын стандарттарынга контроль органнары дүүшкен турар ужурлуг.
«Делегей кооперациязы база экспорт» национал төлевилелде “Агроүлетпүр комплекизиниң продукциязын экспорттаары” федералдыг төлевилел чорудуу-биле субсидияны бээр. Амгы үеде чүгле чаңгыс организация - «Тываның ветеринария лабораториязы» КУБ ынаар кордап турар. Лабораторияның дериг-херекселдерин садып азы чаартырынче, специалистерниң билиг-мергежилин бедидеринче, лабораториялар аразында каттышкан шенелделерни кылырынче, лаборатория оран-савазынга агар болгаш капиталдыг септелгелерниң чарыгдалдарынче ону угландырар.

Возврат к списку