Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар

Тывада одалга сезону чогуур деңнелде эртип турар 21.01.2019
Январь 18-тиң хүнү-биле алырга, республиканың чылыдылга-энергетика комплекизиниң объектилеринде 22 муң хире тонна хөмүр-даш курлавыры бар. 
Муниципалдыг 9 котельнаяда 671 тонна хөмүр 16 хонуктуң хереглелинге чедер. Социал адырның албан черлеринде хөмүрнүң курлавыры чедер. Чылыг энергиязының 5 улуг дөстери - Кызылдың, Ак-Довурактың, Шагаан-Арыгның, Чеди-Хөлдүң база Чаа-Хөлдүң ЧЭК-тери одалга сезону эгелээнден бээр, 40 муң хире тонна одаар чүүлдү чарыгдаан. 
Республиканың ЧЭК, ЧКА база социал адыр бүдүрүлгелеринде 36,3 млн. рубль ниити түңнүг материалдар болгаш дериг-херекселдер курлавырын тургускан, оон аңгыда чырык хандырылгазының артык 102 курлавыр дөстери бар. 
Дизельдиг 13 электростанцияда 31 дизель-генератор бар, оларның 17-зи ажылдап турар, 3-жү - септелгеде, 11-и – курлавырда. 13 ДЭС-тиң 7-зинде азы Сыстыг-Хем, Ырбан, Балыктыг, Качык, Катазы, Хүт база Севи суурларда 2019 чылдың апрельге чедер кывар-чаар чүүл курлавырын тургускан. Арткан 6 ДЭС-че кывар-чаар материалдарны январь 31-ге чедир график езугаар сөөртүп чедирер.  
Одалга сезону эгелээн соонда, республиканың Мугур-Аксы, Кунгуртуг суурларда дизелдиг электростанцияларга 8 улуг үрелиишкин болган. Ооң чылдагааннары – дериг-херекселдиң эргижирээни база эмин эрттир ажылдатканында. Үрелиишкиннерни ортумаа-биле 1-22 шак иштинде чайлаткан.  
Тывада одалга сезону ниитизи-биле чогуур байдалда эртип турар деп, ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы демлеглээн. Республиканың оперативтиг штавы видеоконференция харылзаазы-биле ажылга ниити хыналданы неделя санында чорудуп турар.

Возврат к списку