Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг Тиилелгеге тураскааткан хостуг хүреш маргылдаазы

Улуг Тиилелгеге тураскааткан хостуг хүреш маргылдаазы 06.02.2020
“Субедей” спорт комплекизинде Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылынга тураскаадып, Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир оолдар аразынга хостуг хүреш маргылдаазы эрттип турар. 
Сибирьниң чемпиону болбушаан, Россияның бирги чери дээш маргылдаага киржир эргени чаалап алыр дээш, 5 аңгы региондан 250 ажыг мөгелер 11 аңгы деңзиге ачыр-дачыр хүрежип турарын бөгүн база көрүп болур. 
“Субедей” спорт өргээзинде регионнар чергелиг элээди оолдар аразында улуг маргылдаа бо чылын бир дугаар эрттирип турары бо. Мында 42, 45, 48, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 килдиг бичии мөгелерниң хүрежин көөр дээш, аарыкчылар хөйү-биле чыглып келген. 
Тываның командазын 80 ажыг мөге төлээлеп турар. Оон аңгыда Хакас Республикадан, Красноярск крайдан, Новосибирск, Кемерово база Иркутск областардан шилиттинген мөгелер командалары келген. 
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Т. Даваа маргылдааны ажыткаш, Тываның найысылалында чаарттынган спортчу өргээде эртип турар спортчу байырлал-биле мөгелерге, оларның тренерлеринге, аарыкчыларга байырны чедирип, чараш тиилелгелиг оюннарны күзээн. 
Бистиң республиканың спортчузу, сумога Россияның спорт мастери, Россияның дөрт дакпыр чемпиону, Европа чемпиону база делегей кубогунуң эдилекчизи Мерген Шимидтович Монгушка, ол ышкаш Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт кафедразының башкызы Владислав Владимирович Хомушкуга “Россияның спорт мастери” аттарның нормативин күүсеткен деп, Россия Федерациязының Спорт яамызының дужаалын чарлаптарга, чыылган чон диңмиттиг адыш часкаашкыны-биле уткаан. 
Ада-чурттуң улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир оолдар аразынга хостуг хүреш маргылдаазының кол судьязы, делегей чергелиг шииткекчи, Назарово хоорайдан Александр Владимирович Донзаленко маргылдааның дугайында чугаалаан: 
- Бөгүн мында Сибирь федералдыг округтуң чемпиону ат дээш 18 харга чедир оолдар аразының маргылдаазынга тиилээн оолдар Россияның бирги чери дээш Наро-Фоминск хоорайга мартта эрттер чемпионатка киржир эргени чаалап алыр болганы-биле оюннар чидиг. Дүүн 6 аңгы деңзиге 146 мөге хүрешкен. Маргылдааны маңаа, Тывага, эрттирер болганы дыка улуг уткалыг деп санаар мен. Сөөлгү үеде тыва спортчуларның чедиишкиннери көскү. Спортчу инфраструктураны шапкын хөгжүдүп, спортче улуг кичээнгейни углап турарының түңнели ол деп санаар мен. Ооң мурнунда бо спорт комплекизинге доштуг зал турган чүве, ам шуут таныттынмас кылдыр чаартына бергенинге спортчулар-биле кады өөрүп тур бис. Онза-дыр. 
Россияның алдарлыг тренери база Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Д. Г. Миндиашвили аттыг хүреш академиязының улуг тренери Битаров Амурхан Габоевич тыва мөгелерге хамаарыштыр бодалын илереткен: 
- Тыва чонга байыр чедирип тур мен. Дыка улуг онза бо спортчу өргээлиг болганыңар онза-дыр. Тыва мөгелер спортчу аренада көскү черлерни ээлеп, тренерлерниң, аарыкчыларның сонуургалын хаара тудуп турарын билир силер. Силерниң мөгеңер Начын Куулар олимпийжи чыынды командаже кол кордакчыларның бирээзи дээрзи безин, тыва мөгелерге, тыва спортка, тыва республикага улуг чедиишкин-дир. Ынчангаш бичии тыва мөгелерге бо маргылдаада база чүгле тиилелгелерни күзеп тур мен.

Возврат к списку