Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сүт болбаазырадыр модульдуг база бир цех ажыттынган

Тывада сүт болбаазырадыр модульдуг база бир цех ажыттынган 09.08.2015
 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң боттанылгазы-биле сүт болбаазырадырының чаа модульдуг цегин «Саян Даа» көдээ ажыл-агый кооперативи Кур-Чер суурда албан езузу-биле ажыткан. Ону тыва аъш-чемниң уран кылыкчызы, Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы, агробизнестиң удуртукчузу Дарисю Данзурун ажыткан. 
 Кур-Чер суурда сүт продуктуларын бүдүрер бүдүрүлгениң ажыттынганы-биле Тываның Баштыңының адындан байыр чедириишкинин тыва парламентиниң удуртукчузу Каң-оол Даваа, Чазак Баштыңының оралакчызы Сергей Ондар, экономика сайыды Елена Каратаева олар чедиргеннер. Ажыл-агыйның моон-даа соңгаар хөгжүлдезинге чедиишкиннерни күзеп, бодунуң хуу херээн эгелээр дээш диттип чадап турарларга үлегерлиг чижээн көргүскен сайгарлыкчыга деткимчениң сөстерин дамчыткан. 
 Аалчылар цехти эргий кезээш, бүдүрүлге чорудуунуң шупту чадалары-биле танышкан: сүттен сметананы, творогту, савалыг сүттү, сарыг сугну кылыры. Үр үеде шыгжап болур быштакты канчаар кылырының чажыдын Дарисю Данзурун чугаалаан. Өгбелеривистен шагдан бээр дамчып келген езу-чаңчылдары езугаар ажыглал чок артып каар чем мында чок. Сүттен алыр каш-ла аъш-чемниң ады бо: чөкпек, ааржы, божа, саржаг, тарак, хойтпак.
 Бүдүрүлге бир хүнде 700 хире литр сүттү болбаазырадып турар. Ону садып саарарында бергедээшкин чок. Бо чоокку үелерде бүдүрүлгени ам-даа калбартыр сорулга салдынган. Ону кылырда бирги ээлчегде мөөңү-биле сүт дужаакчыларын – сүт цегин чиг эт-биле хандырар сүт-бараан фермазын ажыдары чугула деп, Чазак даргазының оралкчызы Сергей Ондар санап турар. Тус черниң бүдүрүкчүзү алызы барып соңгаардан кээп турар сүттерден шынар талазы-биле тергиин, экологтуг арыг продукцияны республика рыногунче киирер сорулгалыг. 
 Модульдуг цехтиң үнези 5 млн. рубль ажыг. Тываның Экономика яамызы банкының бирги төлевири 2450,7 муң рубльди дуглашкан, а 2 550,8 муң рубль база «Агролизинг» кредидиниң 7 хуулаан ставказын үш чылдың дургузунда сайгарлыкчы Дарисю Данзурун боду төлээр.

Возврат к списку