Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 2024 чылдың чайгы үезинде эштир черлерни албан езузу-биле тодарадып айыткан

Тывада 2024 чылдың чайгы үезинде эштир черлерни албан езузу-биле тодарадып айыткан 03.06.2024

Тывада бо чайын ажылдаар 5 эштир чер албан езузунуң чөпшээрелин алган. Бөгүн, июньнуң 3-те болуп эрткен республика чазааның аппарат хуралында ону дыңнаткан.

Оларның ийизи уругларның дыштанылга лагерьлери – Мөңгүн-Тайга кожууннуң Ак-Хөлде база Таңды кожууннуң Чагытай хөлдерде. Чагытай хөлдүң соңгу кезээнде, чоннуң Алдын элезиннер деп адаары черде турисчи баазалар турар черлер чоогунда эштир пляж ажыттынар.

Оон аңгыда, Тожу кожуунда Азас хөлде шак-ла ындыг турисчи баазада, ол ышкаш республика найысылалы - Кызыл хоорайда культура болгаш дыштанылга парыгында, Улуг-Хемниң адырында эштир черлер албан езузу-биле ажылдаар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эштир кылдыр дериттинген черлерни тургузар дээн тус чер чагыргаларының иницативаларын деткээн. Улуг-даа, бичии-даа улуска айыыл чок эштир байдалдарны тургусканындан база мергежилдиг камгалакчылар постуларын ажылдатканындан, шак ындыг эштир черлерге дыштанып келгеннерден сугга дүшкен деп чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээнин ол чугаалаан.

Сугга хай-халап статистиказы база ону көргүскен. 2023 чылда хоруглуг черлерге эштип тургаш 23 кижи амы-тынындан чарылган, оларның санында үш чаштар ада-иезиниң хайгааралы чок тургаш чок болган. Мөчээн кижилерниң 16-зы эзирик турганы билдинген.

Тываның Баштыңы эштиринге чөпшээрээн черлер чогуур негелделерге дүүшкен турарын сагындырган. Эштир чер зоназының суун, сай-довураан, айыылдыг черлер бар-чогун хынап, эрик чоогунда оът-сигенин кезип, айыыл-халапты болдурбазының база бирги дуза чедирилгезиниң дугайында стендилерни тургузуп, быжыглаар.

Эштир черлер организастаарының албан кылыр негелдези – камгалал постуларны доктаамал ажылдадыр, ол ышкаш суг кырынга эштир зонаның кызыгаарын айыткан медээ демдектерин херер. Тус чер чагыргалары дериттинген эштир черлер ажыдар аргалары чок болза, камгалакчыларның көжүп чоруур постулары-биле “черлик пляжтар” деп адаар черлерни контрольдаарын чедип алыр ужурлуг.


Возврат к списку