Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Межегейхөмүр» Тываның бюджединче саң-хөө киирилдезин көвүдеткен

«Межегейхөмүр» Тываның бюджединче саң-хөө киирилдезин көвүдеткен 11.03.2024

Тываның Чазаа «Межегейхөмүр» компания-биле инвестиция дугуржулгазын 2023 чылда күүсеткен түңнелдериниң дугайында отчетту дыңнаан. ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат бүдүрүлге долу күчү-биле ажылдап турар, а дугуржулганың кол негелдезиниң чамдык көргүзүглери ажыр күүсеттинген деп дыңнаткан.

Хөмүр тывыш комплекизиниң тудуунче 350 млн. рубль капитал салыышкынны салыр планын 259 млн рубльге, азы 2 хуу ажыр күүсеткен. Шахтерлар 300 тонна хөмүр-даш казып-тывар планын ийи катап ажырган, 601 муң тонна чедирген.

«Межегейхөмүр» компания Тываның каттышкан бюджединче үндүрүг төлевирлери киирериниң хемчээлин улгаттырган – эт-хөреңги үндүрүүнге чиигелде турзажок, регионалдыг казнаже 110,6 млн. рубль хөйнү, азы дугурушканындан 2,2 катап хөйнү киирген.

Эрткен чылын «Межегейхөмүр» компанияның штады 1,5 катап улгаткан. Баштай бүдүрүлге ажылчыннарының санын 275 кижи чедирер деп тургаш, ам херек кырында 394 кижи ажылдап турар.

«Межегейхөмүр» КХН-ниң ажыл-чорудулгазының түңнелдерин сайгарып көрген соонда, республика Баштыңы Владислав Ховалыг 2024 чылда инвестор-биле чарар чаа дугуржулганы белеткеп кылырын сайытка дааскан. Ооң бодалы-биле алырга, Тываның чурттакчыларындан ажылчыннарны белеткеп, ажылче хаара тударынче онза кичээнгейни салыр херек.

«Межегейхөмүр» компания Евразхолдингиниң иштинде структура дээрзин сагындыраал. 2010 чылдан эгелеп компания 213,5 млн тонна хөмүр-даш курлавырлыг Межегей чыдынында хөмүр-тывыш комплекизин тудуп эгелээн. 2013 чылда хөмүрнү ажык арга-биле, оон чоорту уургайдан казып тып турар.

Пандемия эгелээр мурнунда чылдарда эң хөй – 1 млн тонна хөмүрнү казып тыпкан. 2020 чылда хөмүрге хереглел бада бээрге ажылын түр када соксаткан, а 2022 чылда бүдүрүлге ажылы катап эгелээн. Чоокку 2-3 чылда «Межегейхөмүр» компания миллион тонна хемчээлдиг тывышче үнер планныг. Төлевилел езугаар ооң күчү-шыдалы – чылда 7,7 млн. тонна.


Возврат к списку