Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг-Хем кожуунда Өг-бүлеге хөй ажыл-чорудулгалыг төп ажылдап эгелээн

Улуг-Хем кожуунда Өг-бүлеге хөй ажыл-чорудулгалыг төп ажылдап эгелээн 29.12.2023

Шагаан-Арыг хоорайда хары угда чаңгыс черден ачы-дуза чедирилгезин көргүзер социал албан черин – Хөй ажыл-чорудулгалыг өг-бүле төвүн байырлыг байдалга ажыткан. 

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг регионалдыг Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының мурнунга республикада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге бүгү талалыг дуза көргүзер системаны ажылдадыр даалганы берген турган. Ук хемчегге Чазак даргазының социал адырны удуртуп турар оралакчызы Орлан Сарыглар, күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Сандан олар киришкен.

Эрткен чылын Кызыл хоорайга бирги өг-бүле МФЦ-и ажыттынган болза, бо чылын ийи дугаар ындыг салбыр Улуг-Хемде ажылын эгелээн. Амыдыралдың берге байдалында өг-бүлелер-биле сырый ажылдап, кризистиг байдалдарны болдурбазы – төптүң кол ажылы.

- Улуг-Хем кожуунда ажыттынган салбыр 5812 өг-бүлени, ооң санында Шагаан-Арыгда 3299 өг-бүлени хайгаараар. Бистиң специалистеривис аңгы-аңгы угланыышкыннарга ачы-дуза көргүзеринге белен. Айтырыгларны дүрген шиитпирлээр кылдыр социал болгаш хөй-ниити албаннары база ведомстволар-биле кады ажылдажылганың 12 дугуржулгалары чардынган – деп, Улуг-Хем кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң директору Чейнеш Дартай-оол чугаалаан.

Хоорай чагыргазының бирги каъдында өрээлдерни өг-бүлеге хөй талалыг ачы-дуза төвүнге тускайлаан. Кижилерге эптиг байдалдарны тургузары-биле, инвалид база бичии уруглар тергелери тургузар, хеп уштуур, кижилер манаар черлерни база медээлер булуңун кылган.

Интернетте кошкан ноутбуктарны чурагайлыг сервис булуңунда салган. Ол ышкаш психологтуг дүрген дуза, социал ачы-дузалар база үделге салбырын, конференц-залды аңгылаан. Уруглар өрээлин дерип, чөргектенир столду салган. Өг-бүлеге хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптү чаңгыс аян-шинчиде каастаан. 2024 чылда шак ындыг төптер Кызыл биле Чөөн-Хемчик кожууннарга ажыттынар.


Возврат к списку