Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы В. Ховалыгның Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы В. Ховалыгның Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 31.12.2022

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

Силер бүгүдеге чаа 2023 чыл-биле сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен.

Үдеп турар чылывыс биске чаа арга-дуржулганы берген. База ол ышкаш улуг шылгалданы эрттирген. Ол бүгү ам төөгүнүң арыннары болу бээр, амыдырал уламчылап бурунгаарлаар. Чаа чылдың кандыг болуру бистиң боттарывыстан хамааржыр.

Тускай шериг операциязынга Тыва идепкейлиг киржип турар. Ол дээрге 55-ки бригаданың, бүгү чурттуң аңгы-аңгы салбырларындан база Росгвардияның шеригжилери, мобилизастаан хамаатылар болгаш аал-чуртундан эки тура-биле аъттанган чаңгыс чер-чурттугларывыс-тыр. Шериглеривиске дуза чедирер буянныг ажылга бүгү тыва чон киржип турар. Ада-чуртувустуң айыыл чок чоруу дээш ыдыктыг хүлээлгезин күүседип турар солдаттарывыска бөгүн чоргаарланып, мөгейип тур бис.

Чаа чыл бистиң шуптувуска үре-түңнелдиг болуру кончуг чугула. Төрээн Тывавыстың сайзыралы дээш боттандырып турар төлевилелдеривис арбын, оларны эчизинге чедирер ужурлуг бис. Федералдыг бюджеттен тускайлаан акша-төгерик-биле оруктарывысты, көвүрүглеривисти, школаларывысты, эмнелгелеривисти, чылыг четкилерин септеп, чаартыр талазы-биле улуг ажылды боттандырдывыс.

Нарын айтырыгларывыс ам-даа хөй, оларны шиитпирлээринге федералдыг дуза эргежок чугула. Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путинниң болгаш Россияның Чазааның бисти үргүлчү деткип турарын демдеглевес арга чок.

Үнүп орар 2023 чылда – чоннуң эп сеткилиниң чылында аас-кежикти, амыр-тайбыңны болгаш быжыг кадыкшылды силер бүгүдеге күзедим!

Чаа чыл-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым!


Возврат к списку