Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың Үрер хөгжүм оркестриниң юбилейлиг бо чылында ооң хөгжүмчүлери-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы республиканың Үрер хөгжүм оркестриниң юбилейлиг бо чылында ооң хөгжүмчүлери-биле ужурашкан 17.04.2023

Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестри тургустунганындан бээр бо чылын 15 чылдаанын демдеглээр. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг хөгжүмчүлер-биле ужурашкаш, юбилейлиг чылда коллективтиң планнарының,  херектиг деткимчени чазактың талазындан шиитпирлежириниң дугайында чугаалашкан.
Оркестрниң директору Артур Дулуш июньда планнаан “Азия төвүнде фанфарлар” III делегей фестивалы - юбилейниң кол болуушкуну болур деп чугаалаан. Делегейниң аңгы-аңгы булуңнарындан дыка хөй хөгжүмчүлер болгаш чогаадыкчы каттыжыышкыннар ол хемчегге киржир күзелин илереткен. Хөгжүмчүлер ол фестивальды бедик деңнелге эрттирер бодалдыг, ындыг болганда республика баштыңы чугула деткимчени көргүзерин аазаан.
Дулуш бөгүнде оркестрниң аай-дедир чоруурунга транспорт эргежок херегин чугаалаан. «Кожууннарже азы республикадан дашкаар гастрольдаарда чаңгыс-ла санныг автобузувуска сыңышпас бис. Ынчангаш чамдык артистер боттарының машиналарын мунуп алырлар. Ол дыка таарымча чок болгаш, айыылдыг” – деп, оркестрниң директору чугаалаан.
Оон аңгыда оркестрниң колдуунда-ла белен апарган аът баазазын чырык четкизинге кожар айтырыгны чазактың талазындан шиитпирлежип бээрин дилээн, ону чырыкка кожары арай саадай берген. Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестри – Россияда чүгле чаңгыс аъттыг үрер хөгжүм оркестри дээрзин сагындыраал. Артистер оюн-көргүзүүнге ажыглаар 20 хире аътты Элегес-Аксы суурда дузалал ажыл-агыйында тудуп турар. Амгы үеде аът ажаар баазаже чырыкты киирери арткан.
Чогаадыкчы ажылдакчыларның окладтарын болгаш шалың төлевирин эде көрүп көөрүн база дилээн.
Владислав Ховалыг хөгжүмчүлерни кичээнгейлиг дыңнааш, дораан шиитпир херек коллективтиң чидиг хереглелиниң даңзызын тургузуптарын оркестрниң удуртулгазынга саналдаан. Ужуражылганың түңнелинде, республика баштыңынга дыңнаткан айтырыгларны шиитпирлээринге деткимче көргүзер даалганы регион яамыларынга болгаш ведомстволарынга берген.
Тыва Республиканың Чазааның Үрер хөгжүм оркестри – Азия төвүнде республиканың кол культура брендизиниң бирээзи деп, хөөредиг чокка чугаалап болур. Коллектив аныяк, хөгжүмчүлерниң чартык кезии – Кызылдың уран чүүл колледжизиниң сургууладары. "Бисти дыңнаан профессионалдар оркестрниң оюну чиик, дески болгаш күштүг деп, каяа-даа демдеглеп турар” – деп, оркестрниң хөгжүмчүзү Игорь Дулуш дыңнаткан.


Возврат к списку