Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва — сайзыралдың девискээри

Тыва — сайзыралдың девискээри 20.06.2013
2011 чылдан бээр Таңды кожууннуң Дүрген-Оруу деп черге республиканың аныяктарының «Тыва — сайзыралдың девискээри» деп өөредиглиг чыыжы болуру чаңчылчаан. Бо чылын чыыш июль 15-тен 27-ге чедир ийи аңгы сменага эртер: бирээзи Дүрген-Оруунга, өскези Сосновка суурга. Аныяктарның чыыжын ТР-ниң аныяктар херээниң болгаш спорт яамызы рес­публиканың Чазааның деткимчези-биле организастаар. Аныяктарның хөй-ниити идепкейин сайзырадыры, сайгарлыкчы чорукче аныяк кижилерни хөйү-биле хаара тударын системажыдары, аныяктарның социал ужур-дузалыг төлевилелдеринге деткимчени көргүзери болгаш аныяктар ортузунга кадык амыдыралды хевирлээри дээн ышкаш сорулгаларны күүседири-биле чыышты эрттирип турар.

Бир неделя дургузунда чыыштың киржикчилеринге боттарының уран талантызын бараалгадып, социал идепкейин көргүспушаан, бодунуң төлевилелдеринге үнелелди ап база сайгарлыкчы чоруктуң эге базымнарынга өөренип ап болур арга тургустунар.

Чыыштың бирги сменазынга 18 хардан 30 харга чедир аныяктар киржип болур. Аңаа киржири-биле аныяк сайгарлыкчыларны, аныяктарның хөй-ниити организацияларының идепкейжилерин, даштыкы чурттарда болгаш Россия иштинде өөренип турар студентилерниң землячестволарының кежигүннерин чалап турар.

Ниитизи-биле бирги сменага 500 кижи киржири планнаттынып турар. Бир делегация-ла 10 кижиден тургустунар болур. Оларның удуртукчузу июнь 30-ге чедир чыышка киржириниң дугайында чагыгны Аныяктар херээ болгаш спорт яамызынга киирер.

Чыыштың ийиги сменазынга 18 хардан 30 харга чедир шупту хевирлерниң аныяк спортчулары, тренер башкылар, спортчу школаларның удуртукчулары киржир. Ниитизи-биле ийиги сменага 200 хире киржикчи кээри магадаттынып турар.

Лагерьниң ажыл-чорудулгазында өөредиглиг семинарлар, лекциялар, тренингилер, маргылдаалар, конкурстар, билдингир кижилер-биле ужуражылгалар, бизнес-төлеви­лелдерниң таныштырылгазы кирип турар.

«Аныяктарның бизнес-төлевилели» деп республика чергелиг конкурс чыыштың ажылында база бир кол черни ээлеп турар. Төлевилелдерни бүгү талалыг хүлээр: ачы-дуза чедирилгезиниң адырындан, чиг эт бүдүрүлгезинден, үлетпүр бүдүрүлгезинден, көдээ ажыл-агый төлевилелдери, садыг-саарылга адыры, туризмни сайзырадыры дээш оон-даа өске.

Чыыштың шупту киржикчилеринге «Тыва — сайзыралдың девискээри» деп сертификаттарны тыпсыр. Тиилекчилер аңгы-аңгы хемчеглер аайы-биле диплом, граматаларга төлептиг болур.

Делегациялар чыышка кирижириниң дугайында чагыгларны баш бурунгаар дараазында электроннуг почтаже m_otdel@mail.ru «Заявка на форум» деп бижээш чорудар.

Кызыл хоорай, Калинина кудумчузу, бажың 1б, 2 этаж, каб. 201 деп адрестен база 8 (394-22) 60503 деп телефондан тодаргайлап айтырып ап болур.ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы.

Возврат к списку