Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владимир Путинниң Айыткалының дугайында: Россияның Президентизиниң айыткалында шериг талазы-биле кезек бүгү делегейни аймаарадыпкан

Тываның Баштыңы Владимир Путинниң Айыткалының дугайында: Россияның Президентизиниң айыткалында шериг талазы-биле кезек бүгү делегейни аймаарадыпкан 02.03.2018
Президентиниң Айыткалында Россияны болгаш бүгү делегейни кайгаткан чүүл – ракеталарның үзүк-соксаал чок болгаш кайнаар-даа ужуп чоруй барып болурун хандырар эң күчүлүг, бичии хемчээлдиг ядерлиг шимчедикчини чогаадып кылып, дайынчы ракетага тургускан дугайында Путиннуң дыңнадыы. 
 «Россияның баштыңының Айыткалында шериг талазы-биле ол медээден бүгү делегей аймаарап каан ышкаш-тыр. Бистер, российжилер безин, бистиң Президентивистиң дыңнадыындан аймай бердивис – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодалын илереткен. – Бистиң өгбелеривис космосче баштайгы ракетаны салып үндүрүпкен үеде ышкаш чоргааранчыг-дыр. Бисте күш болгаш бүзүрелдиг камгалал бар-дыр. Кол-ла чүве – чүгле амгы үениң эвес, а келир үениң техниказын чогаадып кылып шыдаар кижилерни, бүдүрүлгелерни, технологияларны камгалап арттырып шыдаанывыс-тыр. Ол дээрге экономиканың өске-даа адырларынга бурунгаарлап шыдаар арга бисте бары-дыр. Айыткалга Владимир Владимирович бо сөстү анаа эвес каш-даа катап катаптаан – БУРУНГААР. Путин чугаалаан болганда, шупту чүве ыяк бүдер-ле болгай». 
Россияның Президентизи Путин бодунуң Айыткалынга регионнарның, социал адырның, экономиканың хөгжүлдезинче онза кичээнгейни салып, тус черлерде чедиишкиннерни болгаш шиитпирлээр айтырыгларны ханы билирин көргүстү деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга айыткалында Россияда амгы үениң, таарымчалыг болгаш бедик технологтуг армиязы тургустунганын чугаалаан. Ооң чугаазы-биле алырга, Россия шериг тудуунуң адырында ам-даа хөйнү кылыр. "Бөгүн дидими-биле чугаалап болур бис: Россияның улуг девискээринге даянып, таарымчалыг, бедик технологияның чепсээ-биле хандырттырган, төрээн чурту, бодунуң чону дээш белен офицерлер корпузу тургустунган» - деп президент чугаалаан.  
Айыткалда чепсеглениишкин системазы онзагай болгаш тергиин дээрзин российжи лидер демдеглээн. "Ол бүгү чурттуң комплекстиг камгалал системазында чепсектиг демиселдиң чаа хевиринге-ле бодунуң ролюн тургузар арганы Камгалал яамызының база Чиңгине штабтың специалистеринге берип турар» - деп Путин чугаалаан. 
 ТАСС материалдарындан.

Возврат к списку