Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада байырлал хүннеринде 2 муң ажыг кижи хөй-ниити корум-чурумун камгалап үнген

Тывада байырлал хүннеринде 2 муң ажыг кижи хөй-ниити корум-чурумун камгалап үнген 11.01.2023

Чаа чылдың байырлал хүннеринде, Тывада ийи муң ажыг хамаатылар боттарының девискээринде хөй-ниити корум-чурумун база айыыл чок чорукту хандырарынга иштики херектер органнарының ажылдакчыларынга дузалашкан. Ол хүннерде 786 улусчу дружинниктер-биле организациялар болгаш хөй-ниити каттыжыышкыннарының төлээлеринден 1396 кижи рейдилерже үнген. Дежурствоже ниитизи-биле 6864 катап үнген, рейд бөлүктериниң дүрген аай-дедир чоруурунга бир муң ажыг транспорт аймаан ажыглаан. Чурттакчы чоннуң, муниципалдыг эрге-чагырганың база ишитики херектер ажылдакчыларның демниг ажылының ачызында, профилактика ажылын чогуур деңнелге чорудуп, көскү үре-түңнелдер чедип алдынганын Тываның Баштыңының Администрациязының база Чазак Аппарадының регион айыыл чок чоруунуң департаментизи дыңнаткан.
Дежурныйлар 8769 объектини хынап, эзирик 741 кижини сергедир тускай черлерже чедирген. Эрткен байырлалдарда Кызылдың эзириктер сергедир черинге эң хөй - 613 кижи кирген, Ак-Довуракка 83, Шагаан-Арыгга 45 эзириктерни туткан.
Арага продукциязын үүрмектеп садар адырда хоойлужудулганың албан сагыыр негелделерин күүседип турарынга 295 садыг черлерин хынаан. Тывада регион эрге-чагыргазының шиитпири-биле, байырлалдың дыштаныр хонуктарында арага садарын хораанын сагындыраал. Кызылда, Ак-Довуракта, база Чөөн-Хемчик, Кызыл, Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Чаа-Хөл кожууннарда арага болгаш спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр саткан 28 таварылга хыналда үезинде илереттинген.
Хоойлуга удур садып-саарылгадан 12,5 муң ажыг литр спирт холумактыг суук чүүлдерни хавырган. Эң-не хөй партиялар – Кызылда (9 муң хире литр), Чөөн-Хемчикте (1320 литр), Тожуда (1076 литр), Ак-Довуракта (629 литр) база Барыын-Хемчикте (530 литр) болган. Хоойлужудулга негелделерин хажыткан буруулуг кижилерге административтиг харыысалгада онааган.


Возврат к списку