Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң боттаныышкыны уламчылавышаан

Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң боттаныышкыны уламчылавышаан 14.01.2021
“Албан бажыңы” губернатор төлевилели-биле туттунган чаа бажыңның дүлгүүрлерин Хову-Аксы Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда аныяк эмчи Саид Баазанга хүлээткен. 
Ол көдээ черлерде ажылдап келген специалистерге дээш туттунган 10 дугаар бажың болур. Бажыңны амгы үениң шынарлыг тудуг матераилдары-биле туткан, суглуг, чунар черлиг. 
Чеди-Хөл кожууннуң Баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы Аким Торжу, кожууннуң чагырга даргазы Чимит Дазырбан, кожуун чагырга даргазының экономика талазы-биле оралакчызы Буян Аракчаа, культура эргелелиниң начальниги Айдыс Шойгу, чагырга чериниң специалистери аныяк эмчиге байырны чедирип, дүлгүүрнү тывыскан. Баазан Саид Серен-Дажыович Кемеровонуң эмчи университединиң эмнээшкин факультедин 2018 чылда дооскан.
Чеди-Хөлдүң кожуун эмнелгезинге терапевт эмчи бооп күш-ажылын эгелээш, амдыгаа дээр ында ажылдап турар. Ак есткилдиг ажылы дээш Чеди-Хөл кожуун чагыргазының хүндүлел бижиктери-биле чаңгыс эвес удаа шаңнаткан. «
Шолбан Валерьевичиге, Тыва Республиканың Чазаанга, Чеди-Хөл кожуун чагыргазынга, кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизинге улуу-биле четтирдим. Бажың дээш канчаар-даа өөрүп тур мен! Кожуунувус ам-даа хөгжүп, сайзыразын!» - деп, аныяк эмчи дүлгүүрнү алгаш, өөрүшкүзүн үлешкен. 
Ам аныяк специалисте ажылдап, амыдырап-чурттаарынга таарымчалыг байдалдар тургустунган. Бо дээрге Чеди-Хөл кожуун чагыргазында ажылдап келген специалиске берген ийиги бажың болур.

Возврат к списку