Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бичии дагжыга тураскаал

Бичии дагжыга тураскаал 31.08.2014

Август 29-та чуртувустуң ажыл-агыйының кол адыры – Шахтерлар хүнүн найысылалдың Арбат шөлүнге ыры-шоор, танцы-сам-биле демдеглээн.

Шахтер кижиниң күш-ажылын бедии-биле үнелээш, дагжы бичии оолдуң тураскаалын Арбаттың  девискээринде тургузуп, ооң ажыдыышкынынга ТР-ниң Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол  байыр чедирип, чылыг сөстерни чугаалаан: «Тываның хүндүлүг дагжылары! Силерниң күш-ажылыңар чуртувуска дыка ужур-дузалыг. Республиканың хөмүр-даш казып тывар адырында ажылдап турар бүдүрүлгелериниң моон-даа соңгаар хөгжүлдезинче улуг кичээнгейни салып турар бис. Бөгүн мында Тываның Арбадын улам аян-шинчи киирип турар бичии дагжы оолдуң тураскаалы ханы, байлак уткалыг болгаш уругларывыска-даа өөредиглиг болур» — деп, ол демдеглээн.

Арбатта бичии оолдуң тураскаалының чанында «Каа-Хем» хөмүр-даш уургайының дагжылары-биле улуг-бичии улус чурукка тырттырып шаг-ла бооп турду. Оларның-биле кады чурукка тырттырып турар дагжы – уургайда 5 чыл инженерлеп ажылдап турар Аяс Ооржак дериг-херекселин тудуп алгаш, ажылын таныштырды: «Каа-Хем хөмүр-даш уургайында 5 чыл дургузунда инженерлеп ажылдап тур мен. Дагжы кижиниң ажыл-агыйы  шыңгыы, кончуг харыысалгалыг. Байырлал таварыштыр дагжы эш-өөрүмге бир-ле дугаарында кадыкшылды, ак орукту сеткилимден күзедим!». Оон ыңай уругларга солун оюннарны эрттирген. Бичии оолдар дагжының тураскаалын тудуп-суйбаан, аажок сонуургааннар.

Найысылалда Арбат шөлүнде бичии дагжының тураскаалы кайы ырактан онза көстүр чорду.

Ася Базыр-оол.


Возврат к списку